Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2013 – Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου

prasino_tameioΜε την αριθμ. 160/22-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΩ46Ψ844-ΩΕ7) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ εγκρίθηκε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με αντικείμενο και τίτλο «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2013», προϋπολογισμού 7.500.000 € για το έτος 2013.

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων, με στόχο την προστασία τους και την αναβάθμιση και βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής τους αξίας.

Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2013. 3. Η διάθεση πίστωσης ύψους 7.500.000 € προέρχεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2013 και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 2499, 0411, 3311 και 3391 για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Η κατανομή της παραπάνω πίστωσης σε Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα και Δράσεις φαίνεται στον πίνακα της Απόφασης

Δικαιούχοι του Χρηματοδοτικού Προγράμματος είναι η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσ. Περ/ντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών, οι Δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τα Περιφερειακά Ταμεία των Περιφερειών της χώρας.ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασική Υπηρεσία, Υδατικοί πόροι

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: