Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 165387/410/03.02.2012 υπουργικής απόφασης

fekΔημοσιεύτηκε η αριθμ. 179153/58/24-1-2013 (ΦΕΚ 115/Β/2013) Απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ “Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 165387/410/03.02.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 470 Β΄).”

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Προστίθεται παράγραφος 11 στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 165387/410/03.02.2012 υπουργικής απόφασης “Διαδικασία, στοιχεία και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης αιτίας μεταβολής δασικής μορφής εκτάσεων εντός οικισμών στερούμενων νόμιμης έγκρισης (άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 3889/2010).” ως εξής:

«11. Στην περίπτωση που δεν διενεργήθηκαν στις ανωτέρω προθεσμίες τα προβλεπόμενα από τις προηγούμενες παραγράφους, μπορούν τα όρια των περιοχών που βρίσκονται εντός οικισμών που στερούνται νόμιμης έγκρισης ή εντός των ορίων σχεδίων πολεοδομικών μελετών και σχεδίων πόλεως που δεν έχουν εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο, να υποβάλλονται ως συμπληρωματικά στοιχεία από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, ώστε να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 24 του Ν. 3889/2010 υπουργική απόφαση, για την εξαίρεση των εμφανιζομένων ως δασικού χαρακτήρα εκτάσεων εντός αυτών, της υποβολής αντιρρήσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του τριμήνου από την ανάρτηση του οικείου δασικού χάρτη.

Η αναφορά στις περιοχές που εξαιρούνται της υποβολής αντιρρήσεων γίνεται επί των επιδεικνυομένων από τις πολεοδομικές υπηρεσίες ορίων (είτε αναλογικά είτε ψηφιακά), που υποβάλλεται ως διάγραμμα εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ ’87 είτε ως πίνακας συντεταγμένων των κορυφών του στο ίδιο γεωδαιτικό σύστημα.

Η ανωτέρω οριογραμμή, ως διάγραμμα, υλοποιείται και απεικονίζεται επί των αναρτημένων δασικών χαρτών, με κίτρινη απόχρωση και κίτρινη διαγράμμιση για τα τμήματα δασικού χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 3».

2. Προστίθεται παράγραφος 12 στο άρθρο 1 της 165387/410/03.02.2012 Υπουργικής Απόφασης:

«12. Στην περίπτωση, κατά την οποία, μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, διαπιστώνεται ότι δεν διενεργήθηκαν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, για την επισήμανση, με πορτοκαλί χρώμα, του περιγράμματος των ορίων των οικισμών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί με πράξης της Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της 21.11−1.12.1979 (ΦΕΚ 693Δ΄), της 2.3−13.3.1981 (ΦΕΚ138 Δ΄) ή της 24.4−3.5−1985 (ΦΕΚ 181 Δ΄), καθώς και των ορίων των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων, με αποτέλεσμα να μην απεικονίζονται τα όρια αυτά στους αναρτηθέντες δασικούς χάρτες, η αρμόδια Διεύθυνση Δασών οφείλει και αυτεπαγγέλτως να αναστείλει επί τρίμηνο τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων κατά των αναρτηθέντων δασικών χαρτών και να ανακοινώσει την αναστολή αυτή, με τον τρόπο που προβλέπεται για την ανακοίνωση της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Εντός της προθεσμίας αυτής, οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να εκπληρώσουν τις κατά το άρθρο 23 του Ν. 3889/2010 υποχρεώσεις τους, για την επισήμανση των ανωτέρω ορίων.» Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 165387/410/03.02.2012 Υ.Α.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d