Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τους δικαιούχους του επιδόματος δασοπροστασίας

αρχείο λήψηςΠρος τους Υπουργούς: Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης –Εσωτερικών – Οικονομικών

12.02.2013

Με την αριθμ. 2/27837/0022/30-4-2012 απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης -Εσωτερικών και Οικονομικών, με θέμα: «Καθορισμός δικαιούχων και προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011» καθορίστηκαν οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος για τους δασικούς υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα δασοπροστασίας.

Στην παράγραφο 1 η Κ.Υ.Α αναφέρει:

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δασικοί υπάλληλοι του άρθρου 38 παρ. 1 και 12 εδ. β΄ του Ν. 1845/1989, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 και της παρ. 10 του άρθρου 55 του Ν. 4030/2011 και ισχύει, που υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

Παρόλα αυτά υπάρχει ένας αριθμός υπαλλήλων των δασικών υπηρεσιών που ενώ ασχολείται με τα προγράμματα δασοπροστασίας αλλά και συμμετέχει ενεργά στη δασοπροστασία όπως ορίζει η ανωτέρω ΚΥΑ, – για παράδειγμα οι οδηγοί -,  δεν λαμβάνει το επίδομα ειδικών συνθηκών.

Επίσης από το παραπάνω επίδομα εξαιρούνται και άλλες ειδικότητες όπως ΔΕ Τεχνικών, ΤΕ κλπ και οι διοικητικοί υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών.

Επειδή

  • Οι οδηγοί αλλά και άλλοι κλάδοι συμμετέχουν στα συνεργία επιφυλακής και περιπολιών, ωστόσο εξαιρούνται από το επίδομα χωρίς λόγο. Το ίδιο ισχύει και για την κατηγορία ΔΕ Τεχνικών, όπου επειδή δεν έγινε η τοποθέτησή τους με τις ειδικότητες που αυτοί είχαν σύμφωνα με τους παλιούς οργανισμούς των δασικών υπηρεσιών (σημειώνουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοί, συμπεριλαμβάνονταν τότε στους δασικούς υπαλλήλους), αλλά σύμφωνα με το γενικό κλάδο ΔΕ Τεχνικών όπως προέβλεπε η νομοθεσία (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α΄, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α΄ και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α΄) και πάλι δεν το λαμβάνουν. Ωστόσο και παρά του ότι για όλους αυτούς συντρέχουν οι προϋποθέσεις που από την ΚΥΑ προβλέπονται αυτοί δεν το λαμβάνουν αφού είναι υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών αλλά όχι δασικοί υπάλληλοι σύμφωνα με «ερμηνείες» που γίνονται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
  • Λόγω των αυξημένων αναγκών της υπηρεσίας, της υποστελέχωσης, της κρισιμότητας του προγράμματος δασοπροστασίας της χώρας και λόγω εκτεταμένων περιστατικών λαθροϋλοτομίας κ.λπ παραβάσεων, θα πρέπει να αξιοποιηθεί όλο το προσωπικό των δασικών υπηρεσιών στη δασοπροστασία, να συμμετέχουν όλοι οι κλάδοι και ως εκ τούτου να λάβουν και το ανάλογο επίδομα.
  • Σε πολλές υπηρεσίες δε, ήδη συμμετέχουν αυτές οι ειδικότητες λόγω υποστελέχωσης αλλά δεν παίρνουν το επίδομα.
  • Υπάρχει αναγκαιότητα να είναι ανοιχτές οι υπηρεσίες όταν οι δασικοί περιπολούν στα βουνά, άρα θα πρέπει και οι διοικητικοί υπάλληλοι να συμμετέχουν με κάποιο πρόγραμμα υπερωριών για τις οποίες θα αμείβονται

Ερωτώνται οι κ. υπουργοί 

  • σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να αρθεί η κατάφορη αδικία σε βάρος αυτών των υπαλλήλων και να αποκατασταθεί η άνιση και δυσμενής μεταχείριση σε βάρος τους;
  • Θα φροντίσετε να αξιοποιηθεί όλο το προσωπικό των δασικών υπηρεσιών στη δασοπροστασία; σε τι συγκεκριμένες αποφάσεις θα προχωρήσετε ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια προσωπικού στο πρόγραμμα δασοπροστασίας;

Οι ερωτώσες βουλευτίνες

 Ηρώ Διώτη  Κατερίνα ΙγγλέζηΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d