Προκήρυξη για μια θέση (Δασολόγος ή Δασοπόνος) στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

αρχείο λήψηςΟρθή Επανάληψη: Η παρούσα έχει αντικατασταθεί από την απόφαση με ΑΔΑ ΒΕΥΖΟΞ3Μ-03Ι

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν (1) επιστήμονα ΠΕ Δασολόγο ή ΤΕ Δασοπόνο με διαδικασία μίσθωσης έργου με δελτίο παροχής υπηρεσιών και μέγιστη διάρκεια έργου (16) μήνες. Διαβάστε την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος… ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: