Δασολόγος ή Γεωπόνος στο Ινστ. Μεσογειακών Δασικών Οικοσ. & Τεχν. Δασικών Προϊόντων (νέα απόφαση)

αρχείο λήψηςΤο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ) ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να απασχολήσει, έναν (1) επιστήμονα ΠΕ – Δασολόγος ή ΠΕ- Γεωπόνος με εξειδίκευση στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων.

Η απασχόληση θα γίνει με διαδικασία μίσθωσης έργου και δελτίο παροχής υπηρεσιών, θα έχει διάρκεια τριάντα (30) μηνών, με δυνατότητα παράτασης υπό την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέπουν τα οικονομικά των έργων. Το μέγιστο εργολαβικό αντάλλαγμα θα ανέρχεται στο ποσό των 46.950 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Τα γενικά καθήκοντα που θα του ανατεθούν περιλαμβάνουν :

  • Συνεργασία στην οργάνωση και εκτέλεση των δράσεων των 2 έργων
  • Συμβολή στην Εγκατάσταση Πειραματικών Επιφανειών στη ύπαιθρο ακόμα και εκτός Αττικής και την προετοιμασία αυτών
  • Παρακολούθηση των πειραματικών επιφανειών και των Πειραμάτων στο Εργαστήριο
  • Συλλογή στοιχείων σχετικά με τις δράσεις των 2 προγραμμάτων
  • Συμβολή στην Επεξεργασία των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων
  • Συμβολή στη συγγραφή αναφορών, παραδοτέων και δημοσιεύσεωνimdo

 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 25.2.2013 έως 1.3.2013.
Δείτε την απόφαση με τα απαραίτητα προσόντα και άλλες λεπτομέρειες: αριθμ 199/20-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΞ3Μ-Ν38)

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: