Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ξυλείας (EUTR)

wood-boyΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.

Ο κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία [EUTR – κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010] είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 20ής Οκτωβρίου 2010, για την αντιμετώπιση του εμπορίου παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας εντός της ΕΕ. Απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά της ΕΕ παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, και καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης. Ο κανονισμός ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη από τις 3 Μαρτίου 2013.

Εφαρμογή του κανονισμού
Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ορίζει αρμόδια αρχή η οποία συντονίζει την εφαρμογή του κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα καθορίσουν επίσης το είδος και το εύρος των  προβλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του κανονισμού.

Ο κανονισμός προβλέπει «οργανισμούς παρακολούθησης» που πρέπει να αναγνωρισθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εν λόγω οργανισμοί θα είναι ιδιωτικοί φορείς που θα παρέχουν στις επιχειρήσεις της ΕΕ επιχειρησιακά συστήματα υποχρέωσης επιμέλειας. Οι επιχειρήσεις δύνανται, κατά συνέπεια, να αναπτύξουν το δικό τους σύστημα ή να χρησιμοποιούν το σύστημα που διαμορφώνει ο οργανισμός ελέγχου.

Ως παράνομη υλοτομία λογίζεται η συλλογή ξυλείας κατά παράβαση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας συγκομιδής. Ηalusopriono παράνομη υλοτομία συνιστά παγκόσμιο πρόβλημα με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές.

Από οικονομική σκοπιά η παράνομη υλοτομία ευθύνεται για εισοδηματικές απώλειες και άλλα διαφυγόντα οφέλη. Από περιβαλλοντική σκοπιά η παράνομη υλοτομία αφορά την αποψίλωση των δασών, την αλλαγή του κλίματος και την απώλεια της βιοποικιλότητας. Από κοινωνική σκοπιά η παράνομη υλοτομία συνεπάγεται συχνά συγκρούσεις για εδάφη και πόρους, αποδυνάμωση των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων καθώς και ένοπλες συγκρούσεις. Ανάλογες δραστηριότητες παράνομης παραγωγής ξυλείας, και η συνακόλουθη διάθεσή της φθηνότερα στην αγορά, υπονομεύουν επίσης τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που συμπεριφέρονται υπεύθυνα.

Τον Οκτώβριο του 2010 η ΕΕ εξέδωσε νέο κανονισμό για την ξυλεία  με στόχο την καταπολέμηση του εμπορίου των προϊόντων παράνομης υλοτομίας. Πρόκειται για μια από τις ενέργειες που αναλαμβάνονται βάσει του σχεδίου δράσης που ενέκρινε η ΕΕ το 2003 για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας και διαχείρισης καθώς και του εμπορίου δασικών προϊόντων (FLEGT – Σχέδιο δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο).

Κύριες υποχρεώσεις συνεπεία του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία

Ο κανονισμός αντιμετωπίζει το εμπόριο παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και των προϊόντων της με την επιβολή των εξής τριών βασικών υποχρεώσεων:
1) Απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά της ΕΕ παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και των προϊόντων της.
2) Επιβάλλει στους εμπόρους της ΕΕ που διαθέτουν για πρώτη φορά προϊόντα ξυλείας στην αγορά της ΕΕ να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια («υποχρέωση επιμέλειας»).

Αφ’ ης στιγμής εισέλθουν στην αγορά, η ξυλεία και τα προϊόντα της επιτρέπεται να πωλούνται ή/και να μεταποιούνται πριν καταλήξουν στον τελικό καταναλωτή. Για να καταστεί δυνατή η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων ξυλείας, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω στάδιο της αλυσίδας του εφοδιασμού (και αναφέρονται ως φορείς εκμετάλλευσης στον κανονισμό), έχουν την υποχρέωση να
3) τηρούν αρχεία προμηθευτών και πελατών.

Ποια προϊόντα καλύπτει ο κανονισμός;

xuleiaΟ κανονισμός καλύπτει ευρύ φάσμα προϊόντων ξυλείας, που περιλαμβάνει και στερεά προϊόντα από ξύλο, τα παρκέ, το κόντρα πλακέ, τον χαρτοπολτό και το χαρτί. Εξαιρούνται τα ανακυκλωμένα προϊόντα, καθώς και το ρατάν, το μπαμπού και τα έντυπα, όπως βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες. Το πεδίο εφαρμογής ως προς τα προϊόντα μπορεί, εν ανάγκη, να τροποποιηθεί. Ο κανονισμός εφαρμόζεται τόσο στην εισαγόμενη όσο και στην ξυλεία εγχώριας παραγωγής καθώς και στα αντίστοιχα προϊόντα ξυλείας. Θεωρείται ότι η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας με έγκυρη άδεια FLEGT  ή CITES   ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κανονισμού.

Διαβάστε επίσης:ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Νομοθεσία

Tags: , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Ευρωπαϊκό φρένο στα κυκλώματα οργανωμένης λαθροϋλοτομίας | Δασαρχείο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d