Στελέχωση των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου – Ερώτηση στη Βουλή

280812_0603Ερώτηση του βουλευτή Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Γ.Ζερδελή με θέμα τη στελέχωση των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

15.03.2013

Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Με την Προκήρυξη 3Κ/2009 (ΦΕΚ 145/τ Α.Σ.Ε.Π./31.3.2009) προβλέπονταν η πλήρωση κενών οργανικών θέσεων για την κάλυψη μόνιμων και πάγιων αναγκών των Διευθύνσεων Δασών στις τότε Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σήμερα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ως κάτωθι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

(αρ. θέσεων)

ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

(αρ. θέσεων)

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

2

1

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥ

1

1

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΑΜΟΥ

1

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2

1

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

2

1

Με τον Πίνακα διοριστέων που κυρώθηκε µε την 1556/25-8-2010 απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 822/τΓ/1.9.2010 ανακοινώθηκαν τα ονόματα των διοριστέων στις παραπάνω θέσεις, πλην όμως µε το Ν. 3833/10 άρθρο 10 παρ. 3 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 3986/11 αναστάλθηκαν οι εν λόγω προσλήψεις.

Επειδή οι ανάγκες των υπηρεσιών σε προσωπικό όχι μόνο δεν μειώθηκαν αλλά αντίθετα αυξήθηκαν

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να στελεχωθούν οι δασικές υπηρεσίες των νησιών του Αιγαίου πριν ακυρωθούν οι πίνακες σύμφωνα µε το Ν. 4093/12;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης Ζερδελής

Σχετικά αρχεία:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ (ΦΕΚ 822/Γ/2010)ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: