Δασοκομία και υλοτομία: δεδομένα και αριθμοί

 • Το σύνολο των δασωμένων περιοχών του πλανήτη καλύπτει περίπου 4 δισεκατομμύρια εκτάρια (ha) – δηλαδή περίπου 0,6 ha ανάalusopriono κάτοικο.(1)
 • Γύρω στα 13 εκατομμύρια εκτάρια (ha) δάσους χάνονταν ετησίως την περίοδο 2000-2010, ενώ την περίοδο 1990-2000 χάνονταν 16 εκατομμύρια ha.(2)
 • Τα δάση και τα δέντρα προσφέρουν ετησίως εισόδημα τουλάχιστον 180 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω της ξυλείας, των καυσόξυλων και των μη ξυλωδών δασικών προϊόντων.(3)
 • Από τα δάση εξαρτάται μερικώς ή πλήρως ο βιοπορισμός 1,3 δισεκατομμυρίου φτωχών παγκοσμίως – 630 εκατομμύρια διάφοροι αγρότες των δασών, 430 εκατομμύρια σε κοινότητες που συνορεύουν με δάση και 200 εκατομμύρια κυρίως αυτόχθονων πληθυσμών των δασών.(4)
 • To 2011, η αξία του παγκόσμιου εμπορίου πρωτογενών προϊόντων ξυλείας ξεπερνούσε τα 108 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, στο 35 %(37,8 δισεκατομμύρια ευρώ) συμμετείχε η ΕΕ.(5)
 • Το 2010, η τροπική ξυλεία κατείχε το 13 % –27 δισεκατομμύρια ευρώ– του συνόλου των εισαγωγών ξυλείας στην ΕΕ.(6)
 • Για κάποιες χώρες η ξυλεία αντιπροσωπεύει θεμελιώδη οικονομικό πόρο, καθώς αποτελεί μέχρι και το 40 % των εσόδων από τις εξαγωγές. Σε ορισμένες κεντροαφρικανικές χώρες, ο τομέας της δασοκομίας είναι η σημαντικότερη πηγή απασχόλησης μετά τη δημόσια διοίκηση.(7)

Sabah (Borneo), Malaysia

 • Παγκοσμίως, η παράνομη υλοτομία εκτιμάται ότι προκαλεί ετήσιες απώλειες 7 δισεκατομμυρίων ευρώ(8), τα μισά από τα οποία αφορούν τη μη πληρωμή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και φόρων στις κυβερνήσεις, χωρίς να αναφερθούμε στις απώλειες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες οικοσυστήματος.
 • Η παράνομη υλοτομία θεωρείται ότι συμπιέζει τις παγκόσμιες τιμές των δασικών προϊόντων κατά 7 %-16 %.(9)
 • Η παράνομη υλοτομία έχει σοβαρές επιπτώσεις στις μικρομεσαίες δασικές επιχειρήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών, οι οποίες παρέχουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας.(10)
 • Μεταξύ 2000 και 2008, η Σουμάτρα και το Καλιμαντάν στην Ινδονησία έχασαν 1,08 εκατομμύρια εκτάρια (ha) δασοκάλυψης εξαιτίας της παράνομης υλοτομίας.(11)
 • Σύμφωνα με το WWF, το 73 % της παραγωγής ξυλείας της Ινδονησίας πιστεύεται ότι πηγάζει από παράνομη υλοτομία, το 25 % τωνxuleia ρωσικών εξαγωγών ξυλείας προέρχεται από παράνομη υλοτομία και το 70 % της υλοτομημένης ξυλείας της Γκαμπόν θεωρείται παράνομο.(12)
 • Σύμφωνα με το WWF, η ΕΕ ευθύνεται για την απώλεια εισοδήματος σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ παγκοσμίως, λόγω του εμπορίου της με χώρες στη λεκάνη του Αμαζονίου, τη λεκάνη του Κονγκό και την ανατολική Αφρική, καθώς και τις χώρες της Βαλτικής, την Ινδονησία και τη Ρωσία.(13)

_____________________________________________________________________________________________________________

 1. FAO – Forest resources assessment (Αξιολόγηση δασικών πόρων) 2010[στο Combatting Illegal Logging – Lessons from EU FLEGT Action Plan (Καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας – Διδάγματα από το σχέδιο δράσης FLEGT της ΕΕ)]
 2. FAO – Forest resources assessment 2010 (στο Combatting Illegal Logging – Lessons from EU FLEGT Action Plan)
 3. FAO – Forest resources assessment 2010 (στο Combatting Illegal Logging – Lessons from EU FLEGT Action Plan)
 4. FAO – Forest resources assessment 2010 (στο Combatting Illegal Logging – Lessons from EU FLEGT Action Plan)
 5. Combatting Illegal Logging – Lessons from EU FLEGT Action Plan
 6. Combatting Illegal Logging – Lessons from EU FLEGT Action Plan
 7. Combatting Illegal Logging – Lessons from EU FLEGT Action Plan
 8. Παγκόσμια Τράπεζα 2006 (στο Combatting Illegal Logging – Lessons from EU FLEGT Action Plan)
 9. Combatting Illegal Logging – Lessons from EU FLEGT Action Plan
 10. Combatting Illegal Logging – Lessons from EU FLEGT Action Plan
 11. Combatting Illegal Logging – Lessons from EU FLEGT Action Plan
 12. http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestation/forest_ illegal_logging/
 13. http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestation/forest_ illegal_logging/


ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Υλοτομίες

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: