Μακροχρόνια διαφύλαξη της ορτυκομάνας

crex_crexΤο Kosec είναι έργο του προγράμματος LIFE-Περιβάλλον το οποίο συμβάλλει στη διαφύλαξη της ορτυκομάνας, ενός είδους πτηνού το οποίο απειλείται παγκοσμίως με εξαφάνιση.

Η ορτυκομάνα (Crex crex), είδος πτηνού γνωστό για την χαρακτηριστική τραχιά κραυγή του, ανήκει στην ίδια οικογένεια (Rallidae) με τη νερόκοτα, τη φαλαρίδα και τη νεροκοτσέλα (rallus aquaticus), ωστόσο, σε αντίθεση με τα περισσότερα πτηνά της ίδιας οικογένειας, ζει στην ξηρά. To Crex crex είναι ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας για τη διατήρηση των άγριων πτηνών και στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.

Στη Σλοβενία συναντάται σημαντικός αριθμός των ειδών (περίπου 250 αρσενικά του είδους ορτυκομάνα που κελαηδούν), στην περιοχή η οποία περιβάλλει τη λίμνη Cerknica, στην πεδιάδα Ljubljansko Barje, κατά μήκος του ποταμού Nanoščica.

Ιστορικά οι παραπάνω τρεις περιοχές περιλάμβαναν μεγάλες χορτολιβαδικές εκτάσεις οι οποίες παρέχουν τροφή για τα ζώα και σανό για τους ντόπιους αγρότες. Ωστόσο, οι παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές εγκαταλείπονται και αναπτύσσεται βλάστηση στην αφύλακτη γη η οποία είναι υπερβολικά πυκνή για τις ορτυκομάνες. Αντιθέτως, σε άλλες περιοχές, η εντατικοποίηση της γεωργίας εξελίσσεται σε απειλή για το είδος.

Το πρόγραμμα LIFE-Περιβάλλον «kosec» (Crex crex), στοχεύει στη δημιουργία μέσων διατήρησης τα οποία θα διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη, επιτυχημένη προστασία της ορτυκομάνας στην Σλοβενία και θα επιταχύνουν την εφαρμογή της «Οδηγίας για την Προστασία των Πτηνών» στη χώρα.

Μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί θετικά αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία Σχεδίου εθνικών Ειδών για την ορτυκομάνα 2005-2015 και ενός Εθνικού Συστήματος Ελέγχου για την ορτυκομάνα. Ένα ακόμα σημαντικό επίτευγμα σε επίπεδο πολιτικής υπήρξε η καθιέρωση ενός νέου αγροτοπεριβαλλοντικού καθεστώτος για την προστασία της ορτυκομάνας και άλλων απειλούμενων πτηνών λειμώνων, τα οποία εντοπίζονται στους σημαντικότερους τόπους του δικτύου Natura 2000. Το νέο καθεστώς προσφέρει νέα κίνητρα στους γεωργούς για τη διαχείριση των ενδιαιτημάτων της ορτυκομάνας στους κύριους τόπους του δικτύου Natura 2000.

Προκειμένου να ενισχυθούν τα ενδεχόμενα οικολογικά ενδιαιτήματα για την ορτυκομάνα, μισθώθηκαν ή αγοραστήκαν γεωτεμάχια στις τρεις τοποθεσίες όπου συναντάται το συγκεκριμένο είδος.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δοκιμάστηκε επιτυχώς μια καινοτόμος τεχνική θερισμού φιλική προς τα πτηνά και, μετά από κάποιες αρχικές αντιδράσεις από τους αγρότες, η οποία έγινε τελικώς αποδεκτή και συναντάται ευρέως στις περιοχές εντός προγράμματος.

Στη Ljubljansko Barje δημιουργήθηκε ένα παρατηρητήριο πουλιών αξιοποιώντας τοπικά και φυσικά υλικά ώστε να ενσωματωθεί στους λειμώνες με ιδιαίτερη προσοχή και διακριτικότητα.

Δημιουργώντας βιώσιμο μέλλον για το Crex crex

Η άριστη επικοινωνία και συνεργασία με τα αρμόδια δημόσια ιδρύματα στον τομέα Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και ειδικότερα με τις συμβουλευτικές οργανώσεις των ντόπιων καλλιεργητών, αποτελεί μια καλή βάση για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση των περιοχών οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες
Κωδικός Προγράμματος: LIFE03 NAT/SLO/000077
http://ec.europa.eu/life, http://www.life-kosec.orgΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Περιβάλλον

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: