ΑΣΕΠ: Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Ξεκίνησε η διαδικασία για τη μετακίνηση των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικών καθηκόντων, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους, δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.4, της παραγράφου Ζ, του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, με βάση υπ’ αριθ. 2/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 598/Β/14-3-2013).
Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr → Κινητικότητα → ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικών υπ. αρ. Ανακοίνωση 2/2013) αναρτήθηκαν :
α) Η υπ’ αριθ. 2/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ  598/Β/14-3-2013).
β) Η υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ.7655 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 19ης Μαρτίου 2013, με θέμα “Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”, με τα συνημμένα σε αυτή Παραρτήματα :
  • Πίνακες κατανομής Θέσεων στους Φορείς Υποδοχής
  • Πίνακες Φορέων Προέλευσης
  • Πίνακες Δήμων και Υπουργείων
  • Κριτήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Δικαιολογητικά/Πιστοποποιητικά Απόδειξης
  • Τίτλοι Γλωσσομάθειας -Τρόποι Απόδειξης
  • Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ΜΔ.ΔΕ.1
  • Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ΜΔ.ΔΕ.1
  • Συμπληρωματικό Έντυπο Αίτησης για επιπλέον επιδιωκόμενες θέσεις
γ) Αναλυτικές οδηγίες προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των φορέων προέλευσης των προς μετακίνηση υπαλλήλων, σχετικά με την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων καθώς και με την κατάρτιση του ψηφιακού πίνακα συνδρομής κριτηρίων.
Μετά την παραλαβή του ψηφιακού πίνακα συνδρομής κριτηρίων από τους φορείς προέλευσης, το ΑΣΕΠ θα καταρτίσει τον ενιαίο Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης των υπαλλήλων με βάση τον οποίο θα υλοποιηθεί η κινητικότητα του ανωτέρω προσωπικού στους φορείς υποδοχής της υπ’ αριθ. 2/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: