Οδηγός Εγγραφής Φορέων για Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων στα ΧΠ του Πράσινου Ταμείου

Οι Φορείς οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου, προκειμένου να αποκτήσουν δυνατότητα υποβολής προτάσεων στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα που ανακοινώνονται, πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

  • ΒΗΜΑ 1: Επιλογή ‘Δημιουργία Λογαριασμού’ από την Αρχική Σελίδα του ιστοτόπου του Πράσινου Ταμείου www.prasinotameio.gr
  • ΒΗΜΑ 2: Συμπλήρωση των στοιχείων του Φορέα

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ – ΧΡΗΣΤΗ

–  Επωνυμία Φορέα: συμπληρώνεται ο τίτλος του φορέα

–  Όνομα χρήστη: εισάγεται το όνομα χρήστη (username)  με το οποίο οι χρήστες του Φορέα θα συνδέονται στο σύστημα

–  Κωδικός πρόσβασης: εισάγεται ο κωδικός πρόσβασης (password)  που θα χρησιμοποιούν οι χρήστες κατά τη σύνδεσή τους στο σύστημα

–  Ομάδα χρήστη: αναλόγως του είδους του Φορέα επιλέγεται ένα από:

–> Δήμος

–> Περιφέρεια

–> Αποκεντρωμένη Διοίκηση

–> Πανεπιστήμιο

–> Ερευνητικό Κέντρο

–> ΥΠΕΚΑ και Εποπτευόμενοι Φορείς

–> Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

–> ΜΚΟ

–  ΑΦΜ: συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του Φορέα

–  ΔΟΫ: συμπληρώνεται η ΔΟΫ στην οποία υπάγεται ο Φορέας

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

–  Ονοματεπώνυμο: συμπληρώνεται το όνομα και το επώνυμο του Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα

–  Ιδιότητα: συμπληρώνεται η ιδιότητα του Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα

–  E-mail: συμπληρώνεται το κεντρικό e-mail επικοινωνίας. Μέσω του e-mail αυτού το Πράσινο Ταμείο θα επικοινωνεί με τον Φορέα προκειμένου για δράσεις και θέματα που τον αφορούν.

–  Τηλέφωνο: συμπληρώνεται το τηλέφωνο για την επικοινωνία με τον Φορέα

–  Φαξ: συμπληρώνεται το φαξ για την επικοινωνία με τον Φορέα

–  Ταχυδρομική Διεύθυνση: συμπληρώνεται η Ταχυδρομική Διεύθυνση (Οδός – Αριθμός – Ταχ.Κώδικας – Πόλη) για επικοινωνία με τον Φορέα μέσω αλληλογραφίας

  • ΒΗΜΑ 3: Επιλογή ‘Αποθήκευση’ για την ολοκλήρωση της εγγραφής ή ‘Ακύρωση’ για ακύρωση της εγγραφής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

  • Η συμπλήρωση όλων των παραπάνω στοιχείων είναι υποχρεωτική.
  • Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι Φορείς, οι οποίοι είναι δυνητικοί δικαιούχοι των προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτοί ορίζονται και από το άρθρο 6 παρ.1 του Νόμου 3889/2010.
  • Κάθε φορέας εγγράφεται στην ιστοσελίδα μοναδικά. Η μοναδικότητα ελέγχεται βάσει του ΑΦΜ και του e-mail που δηλώνεται.
  • Μετά την εγγραφή στην ιστοσελίδα site η επικοινωνία με το Πράσινο Ταμείο θα γίνεται κατά κύριο λόγομέσω e-mail και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω των άλλων στοιχείων (τηλέφωνο, φαξ, ταχ.δ/νση) που έχουν δοθεί. Συνιστάται να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στην ενημέρωση των Φορέων για θέματα που τους αφορούν.
  • Μετά την οριστικοποίησή τους, τα στοιχεία του Φορέα μεταβάλλονται από τους χρήστες μόνο ως προς το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου. Για μεταβολή της Επωνυμίας Φορέα, του ΑΦΜ και της ΔΟΫ, ο Φορέας θα πρέπει να αποστείλει σχετικόγραπτό αίτημα στο Πράσινο Ταμείο, μέσω e-mail στη διεύθυνση info@prasinotameio.gr.
  • Μετά την εγγραφή ο Φορέας θα έχει τη δυνατότητα συμπλήρωσης ενός ή περισσότερων αιτημάτων στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα που τον αφορούν.  Η υποβολή προτάσεων είναι δυνατήμόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ανακοίνωσης ή πρόσκλησης και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτήν.
  • Για διευκόλυνση των Φορέων στη συμπλήρωση των αιτημάτων τους, έχει προβλεφθεί δυνατότηταπροσωρινής αποθήκευσης των αιτημάτων και ανάκτησής τους προς διόρθωση/συμπλήρωση σε μεταγενέστερο χρόνο, μέχρι τη στιγμή είτε της οριστική υποβολής, είτε της λήξης της περιόδου υποβολής.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνήσουν με το Πράσινο Ταμείο, μέσω e-mail στη διεύθυνση info@prasinotameio.gr.ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: