Αλλαγές στη δόμηση σε οικισμούς,δάση

dasikoΡυθμίσεις για τη δόμηση στους μικρούς οικισμούς, καθώς και για τα ακίνητα που, ενώ είναι εντός σχεδίου είναι δυνατόν το κράτος να αξιώσει την κυριότητα χαρακτηρίζοντάς τα δασικά, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ), το οποίο κατατίθεται στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής. Αναλυτικότερα, με το νομοσχέδιο :

* Καταργείται το όριο των 2.000 τ.μ. και όλα ανεξαρτήτως τα ακίνητα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως δεν μπορούν, καταρχάς, να χαρακτηριστούν δασικά. Σήμερα, για κατόχους ακινήτου, χωρίς κτίσμα ή με πολύ μικρό κτίσμα, εντός σχεδίου (άνω των 2.000 τ.μ.) μπορούσε το Δημόσιο να αξιώσει την κυριότητα του ακινήτου, καθώς το ακίνητο μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως δασικό. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με ιδιοκτήτες που το ακίνητό τους είτε ήταν μικρότερο των 2.000 τ.μ. είτε καλυπτόταν περισσότερο από 30% του συντελεστή δόμησης της περιοχής όπου βρισκόταν. Για πολλές από τις εκτάσεις αυτές έχουν συντελεστεί πράξεις αναλογισμού και ρυμοτόμησης και πράξεις εφαρμογής των σχεδίων τους. Στις εκτάσεις – περιοχές αυτές το κράτος επιτρέπει νομίμως τη δόμηση και την άσκηση δικαιοπραξιών επί πάρα πολλές δεκαετίες. Εκτιμάται ότι, η διάταξη αυτή από τη μια λύνει προβλήματα και παύει το νομικό παράδοξο, από την άλλη όμως μπορεί να ανοίξει την όρεξη σε καταπατητές σε υπό ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχές.

* Επιλύεται το πρόβλημα όλων των μικρών οικισμών όπου δεν εκδίδονται άδειες δόμησης εδώ και τρία χρόνια, καθώς απαγορεύτηκε η έκδοσή τους με μόνη προϋπόθεση την παραχώρηση λωρίδας για τη διάνοιξη των απαιτούμενων δρόμων. Απαντώνται ασάφειες και δυσχέρειες εφαρμογής στις διατάξεις που αφορούν τη δόμηση και ειδικότερα την έκδοση αδειών δόμησης σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός των ορίων οικισμών και είτε έχουν πρόσωπο σε προϋφιστάμενους κοινόχρηστους χώρους είτε έχουν πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο σε κοινόχρηστους χώρους που δημιουργήθηκαν μετά το 1985. Οπου υπάρχουν καθυστερήσεις στην έγκριση της πρότασης κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, που υπερβαίνουν τους 3 μήνες, θα επιτρέπεται η δόμηση, υπό εκείνους τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν τόσο τη νομιμότητα της διοικητικής πράξης της άδειας δόμησης όσο και τη συμβατότητά της με τη διοικητική πράξη της κύρωσης του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού.

* Με βάση το άρθρο 8 του νομοσχεδίου σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως ή μέσα σε οικισμό που προϋφίσταται του έτους 1923 ή μέσα σε οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί, ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου εφόσον: α) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα έτη το ακίνητο, με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την 23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη, ή β) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό διάστημα τριάντα ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη.

* Σε περίπτωση που κατά την επεξεργασία της δήλωσης της Διεύθυνσης Δασών διαπιστωθεί ότι εντός γεωτεμαχίου περιλαμβάνονται τμήματα δασικού χαρακτήρα μικρότερα των 100 τ.μ., τα τμήματα αυτά ακολουθούν το χαρακτηρισμό του γεωτεμαχίου. Σε περίπτωση που εντός γεωτεμαχίου, κυρίως δασικού χαρακτήρα, περιλαμβάνονται τμήματα άλλου χαρακτήρα μικρότερα των 100 τ.μ., αυτά ακολουθούν το χαρακτηρισμό του γεωτεμαχίου. Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή ανατρέπει τη λογική της υφιστάμενης νομοθεσίας με βάση την οποία προτεραιότητα έχει ο χαρακτηρισμός ως δασικό.

Real Estate NewsΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: