Αλεξανδρούπολη: Απαγόρευση Αλιείας από τις 15 Απριλίου μέχρι και τις 30 Μαΐου

4Απαγορεύεται από τις 15 Απριλίου μέχρι και τις 30 Μαΐου, η αλιεία ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο στον ποταμό Έβρο, στις τεχνητές λίμνες, στα ρέοντα ύδατα (ρέματα, χείμαρροι, κανάλια, διώρυγες) και τους υπόλοιπους υδάτινους σχηματισμούς της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου. Οι παραβάτες αυτής της απόφασης θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν.2040/92).

Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων θα επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση η καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου, η απόφαση αυτή αποσκοπεί (ΑΔΑ: ΒΕΑΞ7ΛΒ-ΣΣΒ)στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και των λοιπών υδροβίων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω επιφανειακά νερά. Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, τα Δασαρχεία και όλες γενικά οι ανακριτικές Αρχές.

Σύνταξη:Όλγα Ορφανίδου

ΕΡΤΚατηγορίεςΥδατικοί πόροι

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: