ΠΟΓΕΔΥ: Εξαϋλώνουν τις αρμοδιότητες της δασικής υπηρεσίας και τις δίνουν σε ιδιώτες

Παπαλαζάρου Κική

Την κατάργηση όλων των διατάξεων που αφαιρούν την αρμοδιότητα των δασικών χαρτών από τη δασική υπηρεσία και την παραδίδουν στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και στα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία ζητά η ΠΟΓΕΔΥ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ:

«Με αφορμή τις διατάξεις του Νομοσχεδίου που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα τη «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΓΕΔΥ ανακοινώνει τα εξής:

1.            Γιατί η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ αντί να αναγνωρίσει τις αδυναμίες του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, που οι ίδιοι κύκλοι εισηγήθηκαν και το έτος 2010 και σήμερα και το οποίο έχουμε θεσμικά καταγγείλει στην Ελληνική Βουλή, επιχειρούν να φέρουν νέο Νόμο που εξαϋλώνει τις αρμοδιότητες των Δημοσίων Υπηρεσιών;

2.            Ας απαντήσουν οι πολιτικές ηγεσίες που αναγορεύουν μέχρι σήμερα την Κτηματολόγιο Α.Ε σε πρωταθλητή της αποτελεσματικότητας και της τεχνογνωσίας, σε πόσες περιοχές ολοκληρώθηκε το Εθνικό Κτηματολόγιο από το έτος 1995 που ξεκίνησε και πόσα δις ευρώ ξοδεύτηκαν και ποιές διατάξεις νόμων εμπόδισαν την εξέλιξη του έργου σε περίπτωση έλλειψης των δασικών χαρτών.

3.            Τέλος, ας αξιολογήσουμε ποιό είναι το κόστος των αναθέσεων των μελετών Δασικών χαρτών μέχρι σήμερα, πώς αυτό επιμερίστηκε στα συγκεκριμένα μελετητικά γραφεία και πώς διασφαλίστηκε το Δημόσιο συμφέρον κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

Η θέση της Ομοσπονδίας μας είναι, ότι ΣΗΜΕΡΑ, αν υπάρχει λόγος και αναγκαιότητα για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τους Δασικούς χάρτες, είναι στην αντίθετη κατεύθυνση και όχι στη λογική που κινείται το Σ/Ν που κατατέθηκε στη Βουλή, όπου ιδιωτικοποιείται πλήρως το έργο των Δασικών χαρτών, χωρίς καμιά διασφάλιση του Δημόσιου Συμφέροντος, λόγω της απουσίας κάθε ελέγχου στα παραδοτέα αυτού, από τη Δασική Υπηρεσία.

Αν αποτελεί κριτήριο για τη λήψη αποφάσεων το θέμα των καθυστερήσεων στην παραλαβή, τη θεώρηση, την ανάρτηση και την κύρωση των μελετών Δασικών χαρτών που παραδόθηκαν από τα μελετητικά γραφεία, καλό είναι να γνωρίζουν ότι τα προβλήματα σχετίζονται με:

•             Το σχεδιασμό και προγραμματισμό του έργου, που έγινε από την Κτηματολόγιο Α.Ε., με την πλήρη απουσία της Δασικής Υπηρεσίας.

•             Το ότι δεν λήφθηκε κανένα μέτρο υποστήριξης της διαδικασίας ελέγχου, θεώρησης και της μετέπειτα ανάρτησης του χάρτη από τις δασικές υπηρεσίες.

•             Το ότι κατά τη σύνταξη των μελετών των δασικών χαρτών δεν προβλέπεται σε κανένα στάδιο συν-επίβλεψη του έργου από τις δασικές Υπηρεσίες.

•             Το ότι το επίπεδο συνεργασίας της Κτηματολόγιο Α.Ε με τη Δασική Υπηρεσία κινείται κοντά στο απόλυτο μηδέν.

•             Το ότι κανείς δε φρόντισε να καλύψει τις ελλείψεις σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, απαραίτητο για την παραλαβή και τον έλεγχο των μελετών.

•             Τέλος με το ότι ο νομοτεχνικός σχεδιασμός του έργου είχε κενά και ασάφειες που διαπιστώνονται στην πράξη, απαιτούν διορθωτικές ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν όχι μόνο τις δασικές, αλλά κυρίως άλλες Υπηρεσίες (Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ΟΤΑ κ.λ.π.).

Για την ΠΟΓΕΔΥ, απαιτείται, όχι μόνο να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, αλλά να αποκαταστήσει η Κυβέρνηση τη συνταγματική νομιμότητα, με την κατάργηση όλων των διατάξεων που αφαιρούν την αρμοδιότητα των δασικών χαρτών από τη δασική υπηρεσία και την παραδίδουν στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και στα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία.

Διαφορετικά με αυτές τις ενέργειες διευκολύνεται το ξεπούλημα και η εκχώρηση της Δημόσιας Περιουσίας, με διαδικασίες fast track, υπό καθεστώς πλήρους σύγχυσης και χωρίς ενοχλητικές αντιρρήσεις.

Η ΠΟΓΕΔΥ και η ΠΕΔΔΥ δηλώνουν ότι δεν θα γίνουν συνένοχοι σ΄ αυτό το συνταγματικό έγκλημα και θα προχωρήσουν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία (αγωνιστικές, ποινικές, πειθαρχικές κ.λ.π.)».

AgroNewsΚατηγορίεςΔασική Πολιτική, Δασικοί Χάρτες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: