Δράσεις και χρηματοδοτήσεις του Ειδικού Φορέα Δασών – Αίτηση κατάθεσης εγγράφων στη Βουλή

altΤα έγγραφα που τεκμηριώνουν το ύψος των εσόδων του Ειδικού Φορέα Δασών(Ε.Φ.Δ.), καθώς κι εκείνα που καταγράφουν τις δράσεις με τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις και αφορούν δασικούς σκοπούς από το 2003 κι έπειτα, ζητά να κατατεθούν στη Βουλή και να του κοινοποιηθούν ο  βουλευτής Κοζάνης Γ. Κασαπίδης.

Παράλληλα, ζητά και στοιχεία σχετικά με τις στρεμματικές εκτάσεις που αναδασώθηκαν καθώς και το είδος και τον αριθμό των δενδρυλλίων που χρησιμοποιήθηκαν.

Το 2010, με το Ν. 3889, μαζί με τη μεταφορά του τομέα των δασών από το ΥπΑΑΤ στο Υπ. Περιβάλλοντος μεταφέρθηκαν και οι πόροι του Ε.Φ.Δ. στο “Πράσινο Ταμείο”.

Η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση επικρίθηκε έντονα γιατί δημιούργησε “παράθυρο” μεταφοράς πόρων που προορίζονταν για ενέργειες σχετικές με τις δράσεις του Ε.Φ.Δ. σε άλλες δραστηριότητες, άσχετες με το αντικείμενο των δασών.

Με δεδομένο ότι η χώρα μας κάθε χρόνο πλήττεται από καταστροφικές πυρκαγιές και από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, κάθε απώλεια πόρων προς αυτή την κατεύθυνση είναι εγκληματική.

Παρακάτω ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο

 Μετά τη μεταφορά του τομέα των δασών από το ΥΠΑΑΤ στο Υπ. Περιβάλλοντος, με το Ν.3889/2010 μεταφέρθηκαν και οι πόροι του Ειδικού Φορέα Δασών (Ε.Φ.Δ.) στο νεοσύστατο τότε Ν.Π.Δ.Δ. “Πράσινο Ταμείο”. Το ταμείο αυτό εποπτεύεται από το ΥΠΕΚΑ, το οποίο διαχειρίζεται πλέον τους πόρους το Ε.Φ.Δ. ενώ μέχρι τότε κατέληγαν στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) που βρισκόταν υπό την εποπτεία του ΥπΑΑΤ.

Οι πόροι αυτοί προέρχονται από δραστηριότητες των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών όπως υλοτομία-μισθώσεις, εισιτήρια εισόδου σε προστατευόμενες περιοχές, παραβάσεις, γραμμάτια ή διπλότυπα εισπράξεως για την έκδοση άδειας κυνηγιού, αποζημιώσεις δασικών αδικημάτων κλπ. Οι πόροι αυτοί όφειλαν να αξιοποιούνταν αποκλειστικά για δράσεις προστασίας, αξιοποίησης και ανάπτυξης του δασικού πλούτου της χώρας.

Με τον προαναφερθέν νόμο το Πράσινο Ταμείο είναι, πλέον, υπεύθυνο για τη χρηματοδότηση δράσεων Φορέων που υπάγονται σε αυτό, επομένως και  του Ειδικού Φορέα Δασών.

Οι δράσεις του Ε.Φ.Δ. αφορούν αποκλειστικά προγράμματα διαχείρισης και ανάπτυξης του δασικού και θηραματικού πλούτου.

Επιπρόσθετα, η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του συγκεκριμένου νομοθετήματος ορίζει ότι “δεν επιτρέπεται η μεταβολή των σκοπών διάθεσης των πόρων, η ανακατανομή ή μεταφορά αυτών, ή η μεταφορά, ανακατανομή, διακίνηση ή άλλη μεταβολή των χρηματικών ποσών μεταξύ των λογαριασμών που τηρούνται στο Ταμείο, με σκοπό ο κάθε λογαριασμός να διατηρεί επάρκεια και αυτοτέλεια για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των ειδικών σκοπών για τους οποίους και έχει συσταθεί αντιστοίχως”.

Επειδή με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι πόροι του Ε.Φ.Δ. πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για δράσεις προστασίας και ανάπτυξης των Δασών,

Επειδή η παραπάνω νομοθετική πρωτοβουλία επικρίθηκε έντονα γιατί υποκρύπτει «έντεχνη» μεταφορά πόρων που προορίζονται για ενέργειες σχετική με τις δράσεις του Ε.Φ.Δ., σε άλλες δραστηριότητες, άσχετες με το αντικείμενο των δασών,

Επειδή οι αναδασώσεις και η ανάπτυξη και αξιοποίηση του δασικού πλούτου πρέπει να αποτελεί βασική μέριμνα για την Πολιτεία και επένδυση για τις επόμενες γενιές,

Επειδή η χώρα μας δοκιμάζεται κάθε χρόνο από καταστροφικές πυρκαγιές,

Επειδή εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οι μελλοντικές προβλέψεις είναι δυσμενέστατες για πυρκαγιές, φαινόμενα διάβρωσης και αύξηση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα, η προστασία, ορθολογική αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των δασών, θα έπρεπε να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας της χώρας,

 Ζητώ να κατατεθούν τα έγγραφα που τεκμηριώνουν:

  1. το ύψος των εσόδων του Ειδικού Φορέα Δασών από το 2003 έως και το 2013,
  2. τις δράσεις και τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν και το ύψος χρηματοδότησης αυτών από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, από το 2003 έως και το 2010,
  3. τις δράσεις που εξυπηρετούν δασικούς σκοπούς και το ύψος χρηματοδότησης αυτών από το Πράσινο Ταμείο  από το 2010 έως σήμερα,
  4. τις στρεμματικές εκτάσεις που αναδασώθηκαν, καθώς και τον αριθμό και το είδος των δενδρυλλίων που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό, ανά περιφερειακή ενότητα της χώρας και ανά έτος,  από το 2003 έως σήμερα.

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

Βουλευτής  Ν. Κοζάνης

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΚατηγορίεςΔασική Πολιτική

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: