Π.Ο.Δ.Δ.Υ.: Οργάνωση και χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης Δασικών Υπαλλήλων

poddy
Προς:
Την Ειδική Γραμματεία Δασών &
Φυσικού Περιβάλλοντος

Χαλκοκονδύλη 31 – 101 64 ΑΘΗΝΑ

 
Με το άρθρο 21 του Ν.3938/2011 πραγματοποιήθηκε η μετάταξη του προσωπικού της πρώην Αγροφυλακής στην Δασική Υπηρεσία. Με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου οι αρμοδιότητες των παραγράφων 1 & 2γ του άρθρου 3 του Ν. 3585/2007 μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. και ασκούνται από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Κατά τα λοιπά και με το άρθρο 55 παρ. 10 του Ν. 4030/2011 ορίστηκαν τα καθήκοντα των μεταταχθέντων υπαλλήλων της πρώην αγροφυλακής.
Στην υπ’ αριθμ 220516/3576/4-8-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜ70-Θ3Γ) Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. σαφώς ορίζονται τα ακόλουθα:
1.         Τα καθήκοντα του άρθρου 47 του Ν. 3585/2007 (καθήκοντα Ειδικού Ανακριτικού Υπαλλήλου) ασκούνται από τους μεταταχθέντες υπαλλήλους της πρώην αγροφυλακής.
2.         «Το προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων που υπηρετούσε πριν την ενσωμάτωση των υπαλλήλων της Ελληνικής Αγροφυλακής στην Δασική Υπηρεσία, εκτελεί τα καθήκοντα του Ειδικού Ανακριτικού Υπαλλήλου, σύμφωνα µε το άρθρο 290 του Ν.Δ. 86/1969 και μετά από σχετική εκπαίδευση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του Ν. 3585/2007»
Κατόπιν αυτών και μετά από σωρεία ερωτημάτων εκατοντάδων συναδέλφων μας, αλλά και πολλών Προϊσταμένων Δασικών Μονάδων, σας γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιοχές της Χώρας καλούνται συνάδελφοι Δασοφύλακες (που υπηρετούν στην Δασική Υπηρεσία, πριν την μετάταξη των πρώην αγροφυλάκων), όπως επίσης και συνάδελφοι Δασολόγοι και Δασοπόνοι, να διερευνήσουν αγροτικά αδικήματα και να εκτιμήσουν αγροτικές ζημίες, χωρίς να έχουν εκπαιδευτεί στο αντικείμενο, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα εσφαλμένων εκτιμήσεων ζημιών και δυσλειτουργίες στην Υπηρεσία.
Για αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι, άμεσα η Ειδική Γραμματεία Δασών επιβάλλεται να οργανώσει και να χρηματοδοτήσει προγράμματα εκπαίδευσης Δασικών Υπαλλήλων, σε θέματα και αρμοδιότητες των παρ.1 & 2γ του άρθρου 3 του Ν. 3585/2007 και του άρθρου 47 του Ν. 3585/2007; με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της Υπηρεσίας και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ενημέρωσή μας, με σκοπό την συνεργασία μας μαζί σας και με στόχο να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη άσκηση των αυξημένων αρμοδιοτήτων όλων των Δασικών Υπαλλήλων, των αποκεντρωμένων Δασικών Υπηρεσιών.

Στη διάθεσή σας.

Με Τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Δ.Δ.Υ.
Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Παπαδιάς             Αλέξανδρος Φλώτσιος

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: