Ημερίδα εργασίας για την «Πρόληψη των Δασικών Πυρκαγιών 2013»

23Ο Δήμος Ρόδου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου και με την επιστημονική υποστήριξη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ&ΤΔΠ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού “ΔΗΜΗΤΡΑ” στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από το Πράσινο Ταμείο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. έργου με τίτλο «Συμβολή στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών κατά το 2012-2013 με τη μεθοδολογία INCA»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, εθελοντές και ιδιώτες, σε ημερίδα εργασίας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών για το 2013 που διοργανώνεται στην Ρόδο, αίθουσα του Ακταίον, την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013, με ώρα έναρξης τις 09:30 και ολοκλήρωσης τις 14:00.

Η ημερίδα έχει σαν στόχο την προώθηση της καλύτερης συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, αξιοποιώντας σύγχρονες γνώσεις και μία μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου με τον τίτλο INCA. Η μεθοδολογία στηρίζεται στον καθορισμό και τη συμφωνία κοινών στόχων πρόληψης και τη δημιουργία ομάδων εργασίας που θα αναλάβουν να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν δράσεις προς επίτευξη των στόχων.

Με δεδομένη την ανωτέρω στόχευση η ημερίδα θα περιλαμβάνει μικρό μόνο αριθμό παρουσιάσεων που θα αφορούν την πρόληψη και τη μεθοδολογία INCA καθώς και σύντομη παρουσίαση άλλων δράσεων και έργων πρόληψης που είναι σε εξέλιξη/εφαρμογή από συμμετέχοντες φορείς. Προβλέπεται η διάθεση τουλάχιστον δύο ωρών για συζήτηση ως προς τους στόχους, την ανάδειξη των ομάδων εργασίας και την κατάθεση προτάσεων για δράσεις προς επίτευξη των στόχων.

Η συμμετοχή όσων θα ανταποκριθούν στην πρωτοβουλία αυτή, εκπροσώπων φορέων που εμπλέκονται στις δασικές πυρκαγιές, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εθελοντών, κλπ. είναι σαφώς εθελοντική και έχει ως στόχο την επίτευξη καλύτερης πρόληψης των πυρκαγιών μέσω συνεργασιών αλληλοϋποστήριξης και αλληλοενημέρωσης για τρέχουσες δράσεις, αξιοποίησης επιτυχημένων παραδειγμάτων, βελτίωσης επιστημονικών γνώσεων και καλύτερου συντονισμού και συνεργασίας.

 Επίσης, μετά τη λήξη της ημερίδας, στον ίδιο χώρο, από τις 16:00 έως τις 19:30 ο Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, αναπληρωτής ερευνητής του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ ειδικός στις δασικές πυρκαγιές, θα κάνει μία εκπαιδευτική διάλεξη με θέμα τις δασικές πυρκαγιές, το ρόλο τους, τη συμπεριφορά τους και την αντιμετώπισή τους. Η διάλεξη που στοχεύει κυρίως στην ενημέρωση των εθελοντών δασοπυρόσβεσης θα είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

 Τυχόν φορείς που επιθυμούν να παρουσιάσουν (με 10-λεπτη παρουσίαση) τυχόν δράσεις ή προγράμματα για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών που ευρίσκονται σε εξέλιξη, να επικοινωνήσουν μέχρι τις 16-4-2013 με την κ. Κωνσταντινιά Παπαστεργίου (Δασολόγος, Δ. Ρόδου, τηλ. 2241038017, 2241034444, perivallon@rhodes.gr) ώστε να περιληφθούν στο πρόγραμμα.  Επίσης παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προωθήσουν την παρούσα πρόσκληση σε όσους άλλους πιστεύουν ότι μπορεί να ενδιαφέρονται για να συμβάλουν στη δράση.

imerida imagesΚατηγορίεςΣυνέδρια - Ημερίδες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: