Καθορισμός τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των κατοίκων

kausoxula 2

Με την αριθμ. 125817/1031/12-4-2013  (ΑΔΑ: ΒΕΑ20-0Λ1) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Δασών, με θέμα: «Καθορισμός τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των κατοίκων», καθορίζεται το τίμημα διάθεσης των καυσοξύλων που:

  1. παράγονται με αυτεπιστασία από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες ή δεσμεύονται από τους Α.Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ.126/86, καθώς και των υπολειμμάτων των υλοτομιών για την κάλυψη ατομικών αναγκών των μονίμων κατοίκων, σχολείων, εκκλησιών, κλπ. των κοινοτικών και δημοτικών κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών,
  2. κατάσχονται και δύνανται να διατεθούν για κάλυψη των ατομικών αναγκών των παραπάνω κατοίκων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α’ 7) όπως τροποποιήθηκαν και πλέον ισχύουν με αυτές του άρθρου 2 παρ. γ του Ν. 4138/13 (ΦΕΚ Α’ 72), ως εξής: δείτε την αριθμ. 125817/1031/12-4-2013 απόφαση

Καθορισμός τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των κατοίκων

Καθορισμός τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των κατοίκωνΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Υλοτομίες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: