Δελτίο Τύπου της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου για τον ν. 4138/2013

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου ενημερώνει ότι ψηφίστηκε ο Νόμος 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 72Α΄), με τον οποίο τροποποιήθηκαν διατάξεις του Δασικού Κώδικα που αφορούν την παράνομη υλοτομία στα δάση και τις δασικές εκτάσεις καθώς και την παράνομη μεταφορά δασικών προϊόντων.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Με τις νέες διατάξεις αυστηροποιείται το νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης της λαθροϋλοτομίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται εφεξής η μείωση από τα 600 στα 300 ευρώ του ορίου ζημιάς μέχρι του οποίου τα αδικήματα της παράνομης υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων τιμωρούνται σε βαθμό πταίσματος και η αναγωγή τους, επί υπερβάσεως του ως άνω ορίου των 300 ευρώ, σε πλημμέλημα. Η λαθροϋλοτόμηση μετατρέπεται σε κακούργημα (κάθειρξη μέχρι δέκα έτη) σε περίπτωση που η ζημιά που προξενείτε στο δάσος υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

Επίσης, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις κατάσχεσης και δήμευσης των δασικών προϊόντων λαθροϋλοτομίας και κατάσχεσης παντός είδους εργαλείων και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται στην παράνομη υλοτομία και μεταφορά. Το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μέσων αφαιρείται, ενώ τα κατασχόμενα δασικά προϊόντα διατίθενται ή εκποιούνται και προ της εκδόσεως της σχετικής ποινικής απόφασης.

Τέλος, επιβάλλεται μετά τη βεβαίωση της παράβασης αυστηρό πρόστιμο από τον οικείο δασάρχη, με πράξη καταλογισμού που βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Για την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας, αλλά και άλλων δασικών αδικημάτων (εκχερσώσεις – καταλήψεις δασών και δασικών εκτάσεων, παραβάσεις θήρας κλπ.), που ως συνέπεια έχουν την υποβάθμιση και την καταστροφή των πολύτιμων από κάθε άποψη δασών και δασικών εκτάσεων, η Δ/νση Δασών Ηρακλείου υλοποιεί πρόγραμμα πρόληψης και καταστολής του φαινομένου, μετά από σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ και εγκυκλίων διαταγών της Ειδικής Γραμματείας Δασών.

Έτσι λειτουργεί καθημερινά και τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών, μέχρι τις 10 το βράδυ, καθώς και τα Σάββατα και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες από τις 7:30 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, με συνεργεία επιφυλακής, ενώ διενεργεί περιπολίες καθ’ όλο το 24ωρο, οι οποίες επιλαμβάνονται είτε κατόπιν καταγγελιών είτε αυτεπαγγέλτως.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810 264940 και από σταθερό στον τετραψήφιο αριθμό 1591.

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου επιζητά τη συνεργασία όλων των πολιτών, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την προστασία των δασών μας.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: