ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για την κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα

Αθήνα, 29 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΦΕΚ 386/Β΄/21.2.2013)

Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα που αφορούν την κινητικότητα των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. ΔΕ Διοικητικών ειδικοτήτων, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης των θέσεών τους δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 1/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τα οριστικά αποτελέσματα, τα οποία εκδόθηκαν μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, περιλαμβάνουν τους εξής πίνακες:

Οι πίνακες απεστάλησαν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου ο οικείος Υπουργός να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετάταξης.ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: