ΣΕΒ: Κινήσεις απλούστευσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Ηλεκτρονική Έκδοση |enet.gr, Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Την επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης συζήτησε σήμερα αντιπροσωπεία του ΣΕΒ με τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελο Λιβιεράτο, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις για την έκδοση της άδειας αυτής απαιτήθηκαν τρία χρόνια.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Χάρης Κυριαζής, παρέδωσε στον κ. Λιβιεράτο έκθεση, στην οποία καταγράφονται τα προβλήματα(πολυπλοκότητα, μεγάλοι πραγματικοί χρόνοι εφαρμογής, έλλειψη τυποποίησης και πρότυπων κανόνων) που δημιουργούν αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις και τους επενδυτές, χωρίς να εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης, στη συνάντηση τονίστηκε η ανάγκη επιτάχυνσης της εφαρμογής του νόμου 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ, ο ΣΕΒπαρέδωσε 35 προτάσεις που, μεταξύ άλλων, αφορούν:

-Την υιοθέτηση κατάλληλων περιβαλλοντικών προτύπων και ανάλογων δεικτών μέτρησης που θα διευκολύνουν την τήρηση της συμμόρφωσης και τους μεταγενέστερους ελέγχους.

-Την ενίσχυση της τυποποίησης των διαδικασιών και την ανάπτυξη προτύπων εντύπων για το σύνολο των αδειοδοτήσεων των κλάδων/οικονομικών δραστηριοτήτων.

-Την ουσιαστική τυποποίηση και τον ακριβή προσδιορισμό των απαιτήσεων για τους όρους σύνταξης των περιεχομένων κάθε άδειας.

-Την τυποποίηση των γνωμοδοτικών επιτροπών ανά ομάδα έργων.

-Τη δυνατότητα των ενδιαφερόμενων να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για την εξέλιξη των αδειών μέσω του διαδικτύου.

-Τη διακίνηση των εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή και τη χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής.

-Την αξιοποίηση του Κεντρικού και των Περιφερειακών Συμβουλίων Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

-Τη θέσπιση Δικτύου Πιστοποιημένων Υπευθύνων Φακέλων σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε κάθε διαδικασία αδειοδότησης (δια-τμηματική ομάδα).

-Την επιτάχυνση της σύστασης του προβλεπόμενου μητρώου πιστοποιημένων αξιολογητών για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, επισημαίνει ότι η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημιουργεί υψηλά κόστη και επιβαρύνσεις, όχι μόνο στις μεγάλες αλλά, κυρίως, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τόπου μας και εκφράζει την ελπίδα να προχωρήσει σύντομα η εφαρμογή των προτάσεων του Συνδέσμου.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: