ΚΥΑ: Οικονομική ενίσχυση για αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης για προστασία απο τις αρκούδες

Κ.Υ.Α. αρiθμ. 8512/15-4-2013 (ΦΕΚ 1060 Β΄)  Καθεστώς ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μέτρου 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013.

fek

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μέτρου 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013, η οποία αποσκοπεί να συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος συνύπαρξης της μελισσοκομικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας με την Αρκούδα στο ίδιο περιβάλλον, με στόχο:
• Την προστασία της βιοποικιλότητας και
• Τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Πεδίο εφαρμογής

  • Περιοχές παρέμβασης: Η δράση θα εφαρμοστεί μόνο στις περιοχές που αποτελούν οικότοπους της Αρκούδας, όπως αυτοί ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  • Τομείς παρέμβασης: Η δράση καλύπτει τη μελισσοκομία και την κτηνοτροφία που ασκείται στις περιοχές παρέμβασης.

Ύψος ενίσχυσης
Η ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά (βάσει εξοφληθέντων παραστατικών) με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της δύναται να φθάσει στο 80% των επιλέξιμων δαπανών ανά κτηνοτροφική μονάδα ή μελισσοκομική μονάδα 100 κυψελών.

Το μέγιστο κόστος αγοράς και εγκατάστασης της ηλεκτροφόρου περίφραξης ανέρχεται σε 2.200€/0,05Ηα.

Διαβάστε την Απόφαση ΕΔΩ

fekΚατηγορίεςΆγρια Ζωή

Tags: , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης μελισσοκόμων και κτηνοτρόφων | Δασαρχείο

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: