Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων: Ανάρτηση δασικών χαρτών Δ.Κ. Ανατολής και Δ.Κ. Κατσικά

Από την  Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι με το αριθ. 27790/1011/20-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ5ΟΡ1Γ-ΘΘΔ) έγγραφο, αναρτήθηκαν στις 20 Μαΐου 2013 ημέρα Δευτέρα, οι Δασικοί Χάρτες των περιοχών, της Δ. Κ. Ανατολής, της Δ.Ε. Ανατολής και της Δ. Κ. Κατσικά, της Δ. Ε. Παμβώτιδος, του Δήμου Ιωαννιτών της Π. Ε. Ιωαννίνων, έκτασης 6.997,04 στρ και 14.327,69 στρ αντίστοιχα, επισημαίνοντας ότι τα όρια κάλυψης των Δασικών Χαρτών δύνανται να εκτείνονται και σε περιοχές πέραν των διοικητικών ορίων της περιοχής των Δ. Κ. Ανατολής της Δ. Ε. Ανατολής και της Δ. Κ. Κατσικά της Δ. Ε. Παμβώτιδος, καλύπτοντας περιοχές/τμήματα όμορων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων. Σε κάθε περίπτωση όμως τα όρια των Δασικών Χαρτών, ταυτίζονται με το σύνολο των γεωτεμαχίων που καταχωρήθηκαν ως αρχικές εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία Ανατολής και Κατσικά.

Κάθε ενδιαφερόμενο, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), καλείτε να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στον τύπο. Για την ακριβή, καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τη δημοσιοποίησή της.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών και τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά:
Στο τηλέφωνο 2651088041-42 της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων
Στο τηλέφωνο 2651088076 του Δασαρχείου Ιωαννίνων
Στο τηλέφωνο 2106505600 της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Στο τηλέφωνο265136115 του Δήμου Ιωαννιτών .
Στο τηλέφωνο 2651361026 της Δ.Κ. Ανατολής.
Στο τηλέφωνο 2651361832 της Δ.Κ. Κατσικά.

Σχετικά έγγραφα:

Απόφαση ανάρτησης χαρτών.

Απόφαση θεώρησης χαρτών

 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: