ΟΣΕΑΔΕ: Αποτελέσματα εκλογών 1ου Τακτικού Συνεδρίου

OSEADE

Με την εκλογή οργάνων διοίκησης, ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 οι εργασίες του 1ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ).

Σύμφωνα με το Β΄πρακτικό αρχαιρεσιών τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ι. Για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή :

Από το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας για την εκλογή μελών ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής, βρέθηκαν ψηφοδέλτια εκ των οποίων  69 έγκυρα, 1 άκυρο και 0 λευκά.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΟΣΕΑΔΕ  το εκλογικό μέτρο για το ΔΣ είναι :  4
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΟΣΕΑΔΕ  το εκλογικό μέτρο για την Ε.Ε. είναι :  14

Σύμφωνα με την καταμέτρηση,  οι συνδυασμοί έλαβαν τους ακόλουθους αριθμούς ψήφων,  ενώ  σε εφαρμογή του  άρθρου 20 του Καταστατικού της ΟΣΕΑΔΕ καταλαμβάνουν τον αριθμό εδρών που αναγράφεται στη συνέχεια:

           Από την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων έλαβε ο κάθε συνδυασμός τους πιο κάτω αριθμούς ψηφοδελτίων:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΡΙΘ. ΨΗΦ/ΤΙΩΝ
ΑΡ. ΕΔΡΩΝ  ΔΣ
ΑΡ. ΕΔΡΩΝ  Ε.Ε.
Α) ΣΥΝ/ΜΟΣ:    ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ
26
7
2
Β) ΣΥΝ/ΜΟΣ:  ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
5
1
   Γ) ΣΥΝ/ΜΟΣ:  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
36
9
2
   Δ) ΣΥΝ/ΜΟΣ: ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)
2
0
Τέλος, έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων. Σύμφωνα με την καταμέτρηση  έλαβαν :
Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ
1. Για Δ.Σ.
Α/Α
ονομ/νυμο
αρ.
ψήφων
1
ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12
2
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8
3
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
17
4
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
10
5
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
7
6
ΜΑΤΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
15
7
ΜΠΟΥΤΣΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
3
8
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2
9
ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3
10
ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
6
11
ΧΑΪΔΑΣ ΗΛΙΑΣ
6
12
ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
11
13
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17
2. Για Ε.Ε.
Α/Α
ονομ/νυμο
αρ.
ψήφων
1
ΜΠΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7
2
ΚΟΤΕΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
10
Β) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Α/Α
ονομ/νυμο
αρ.
ψήφων
1
ΚΩΤΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
5
2
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5
Γ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1. Για Δ.Σ.
Α/Α
ονομ/νυμο
αρ.
ψήφων
1
ΑΡΧΟΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
28
2
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
30
3
ΖΕΠΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
28
4
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
29
5
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
14
6
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
17
7
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
15
8
ΚΟΡΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28
9
ΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11
10
ΜΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
11
11
ΜΠΕΛΤΕ ΕΛΕΝΗ
25
12
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17
13
ΠΑΤΣΙΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
15
14
ΠΑΠΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16
15
ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
15
2. Για Ε.Ε.
Α/Α
ονομ/νυμο
αρ.
ψήφων
1
ΓΚΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15
2
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
16
Δ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)
Α/Α
ονομ/νυμο
αρ.
ψήφων
1.
ΛΑΒΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2
2.
ΡΙΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
2
Κατόπιν αυτών για το  17 μελές ΔΣ εκλέγονται οι :
Α/Α
ονομ/νυμο
1.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
2.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
3.
ΚΟΡΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.
ΑΡΧΟΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
5.
ΖΕΠΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6.
ΜΠΕΛΤΕ ΕΛΕΝΗ
7.
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
8.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9.
ΠΑΠΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
11.
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12.
ΜΑΤΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
13.
ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14.
ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
15.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
16.
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
17.
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Σημειώνεται ότι ο η τέταρτη και ο πέμπτος ισοψήφησαν και η σειρά καθορίστηκε μετά από κλήρωση. Ο Παπαλεξίου Γεώργιος , υποψήφιος της Αριστερής Συσπείρωσης καθορίστηκε μετά από κλήρωση.
 Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι :
Α/Α
ονομ/νυμο
1.
ΓΚΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2.
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
3.
ΜΠΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4.
ΚΟΤΕΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
Ι Ι. Για τους Αντιπροσώπους για το  συνέδριο της ΑΔΕΔΥ:
Από το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας για την εκλογή αντιπροσώπων  για το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, βρέθηκαν    70     ψηφοδέλτια, εκ των οποίων  68   έγκυρα,   1   άκυρο   και   1 λευκό.
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΟΣΕΑΔΕ και την  απόφαση της ΑΔΕΔΥ  (1 αντιπρόσωπος ανά 375 ψηφίσαντες) . Από το βιβλίο τηρουμένων μελών της ΟΣΕΑΔΕ προκύπτουν 1698 ψηφίσαντα μέλη για την ΟΣΕΑΔΕ και άρα το εκλογικό μέτρο  είναι: 4,528 δηλαδή 5.
            Από την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων έλαβε ο κάθε συνδυασμός τους πιο κάτω αριθμούς ψηφοδελτίων:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΡ. ΨΗΦ/ΤΙΩΝ
ΑΡ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Α) ΣΥΝ/ΜΟΣ:    ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ
27
2
Β) ΣΥΝ/ΜΟΣ:  ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
5
0
   Γ) ΣΥΝ/ΜΟΣ:  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
36
3
Τέλος, έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων και έλαβε ο καθένας τα αντίστοιχα όπως αναγράφεται πιο κάτω αποτελέσματα:
Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ
Α/Α
ονομ/νυμο
αρ.
ψήφων
1
ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6
2
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
19
3
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
4
4
ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
13
5
ΧΑΪΔΑΣ ΗΛΙΑΣ
13
6
ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6
7
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19
Β) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Α/Α
ονομ/νυμο
αρ.
ψήφων
1
ΚΩΤΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
4
2
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4
Γ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Α/Α
ονομ/νυμο
αρ.
ψήφων
1
ΑΡΧΟΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
16
2
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
17
3
ΖΕΠΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
17
4
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
18
5
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
7
6
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
0
7
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
6
8
ΚΟΡΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12
9
ΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3
10
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
16
11
ΜΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
4
12
ΜΠΕΛΤΕ ΕΛΕΝΗ
13
13
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5
14
ΠΑΤΣΙΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
2
15
ΠΑΠΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3
16
ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
3
                       Εκλέγονται ως αντιπρόσωποι για το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ οι κάτωθι :
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
2
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
3
ΖΕΠΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σημειώνεται ότι ο δεύτερος και  ο τρίτος ισοψήφισαν και η σειρά καθορίστηκε μετά από κλήρωση. Ομοίως και ο τέταρτος και ο πέμπτος.
Ι Ι Ι. Για  την Επιτροπή Πιστοποίησης :

Από το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας για την εκλογή μελών της Επιτροπής Πιστοποίησης, βρέθηκαν         70 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων  64  έγκυρα,   1 άκυρο   και   5 λευκά.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΟΣΕΑΔΕ  το εκλογικό μέτρο για την Επιτροπή Πιστοποίησης  είναι :13
Σύμφωνα με την καταμέτρηση,  οι συνδυασμοί έλαβαν τους ακόλουθους αριθμούς ψήφων,  ενώ  σε εφαρμογή του  άρθρου 20 του Καταστατικού της ΟΣΕΑΔΕ καταλαμβάνουν τον αριθμό εδρών που αναγράφεται στην συνέχεια :
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΡ. ΨΗΦ/ΤΙΩΝ
ΑΡ. ΕΔΡΩΝ  Ε.Π.
Α) ΣΥΝ/ΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ
27
2
Β) ΣΥΝ/ΜΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
37
3
 Τέλος έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων και έλαβε ο καθένας τα αντίστοιχα όπως αναγράφεται πιο κάτω αποτελέσματα:
Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ
Α/Α
ονομ/νυμο
αρ.
ψήφων
1
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
31
2
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ
25
Β) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Α/Α
ονομ/νυμο
αρ.
ψήφων
1
ΣΕΡΔΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20
2
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
14
                       Εκλέγονται στην Πενταμελή 5 μελή Επιτροπή Πιστοποίησης οι κάτωθι :
Α/Α
ονομ/νυμο
1.
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
2.
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ
3.
ΣΕΡΔΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
=======================================================================
                                                                 Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  1. Γρίβας Χρήστος
  2. Λαμπρόπουλος Σπυρίδων
  3.  Μανωλοπούλου Αμαλία
  4.  Πετράκη Ειρήνη
  5. Τοζακίδου Αλεξάνδρα
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ                 31-5-2013


ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d