Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ ΥΠΕΚΑ και του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων

Εγκύκλιος

Εγκύκλιος

Με το από 2-6-2013 µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής και του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ) παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής εγκατάστασης (µε τη µορφή ελεύθερης κατασκήνωσης) του ΣΕΠ, σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις της χώρας µας. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που εν προκειµένω θα ισχύσουν, προκύπτουν από το παράρτηµα του ανωτέρω µνηµονίου συνεργασίας, ήτοι:

  • Θα πραγµατοποιούνται δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των µελών του ΣΕΠ σε θέµατα προστασίας των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και σε θέµατα προφύλαξης, δασοπροστασίας και πυρόσβεσης.
  • Οι ανωτέρω κατασκηνώσεις θα είναι προσωρινού χαρακτήρα (το πολύ 15 ηµερών)  και µετά τη λήξη της δραστηριότητας ο δασικός χώρος θα παραδίδεται καθαρός και χωρίς φθορές.

Η αρµόδια περιφερειακή δασική υπηρεσία θα εγκαθιστά στη δασικού χαρακτήρα έκταση το ΣΕΠ και θα εποπτεύει για την τήρηση των κανόνων ορθής διαχείρισης του δασικού χώρου.

Σχετικά αρχεία:

→ Εγκύκλιος 132311/2741/6-6-2013 Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ ΥΠΕΚΑ και ΣΕΠΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: