Ο Δεύτερος Δασικός Χάρτης της Ηλείας, είναι γεγονός

Με την αριθμ. 1576/16-05-2013  απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 271/Δ΄/30-05-2013), κυρώθηκε ο δασικός χάρτης της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου Δημοτικής Ενότητας  Πύργου Δήμου Πύργου (άρθρο 17 Ν. 3889/2010) ως προς τα τμήματα που περικλείονται με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, στο συνημμένο διάγραμμα και τον πίνακα (βάση δεδομένων) που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης.

dasikos xartis

Από τις εκτάσεις που απεικονίζονται σε αυτούς

α. Ως δάση και δασικές είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, εξαιρούνται αυτές που έχουν ενταχθεί σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, εκτός αν αφορούν άλση ή πάρκα και

β. Ως δάση και δασικές στην παλαιότερη αεροφωτογράφιση, εξαιρούνται αυτές που έχουν περιληφθεί σε εποικιστικές εκτάσεις και χαρακτηρίστηκαν από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και τις Επιτροπές Οριστικών Διανομών ως μη δάση και μη δασικές.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ο ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός. Οι οριστικοί δασικοί χάρτες τηρούνται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Νομού Ηλείας.

  1. Μετά από την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων στις εκτάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας. Μέχρι την σύσταση και λειτουργία του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου Πύργου το σχετικό πιστοποιητικό θα εκδίδεται από την Διεύθυνση  Δασών Ηλείας με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταβάλλεται ειδικό τέλος το οποίο είναι ανάλογο της έκτασης
  2. Στις πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι για τις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη υποχρεούνται να μνημονεύουν το περιεχόμενο των πιστοποιητικών της προηγουμένης παραγράφου. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση αυτή

Μετά την  κύρωση του δασικού χάρτη, δεν επιτρέπεται αναμόρφωσή του, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση με την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στο δασικό νόμο, σύμφωνα με πράξεις των αρμοδίων οργάνων, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας

Θα πρέπει να τονιστεί ότι παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό (στο τμήμα χαρτογράφησης Δ/νσης Δασών Ηλείας υπηρετεί μόνο ο υπογράφων) η Υπηρεσία έφερε σε πέρας και με επιτυχία το έργο αυτό

Για το τμήμα Δασικών χαρτογραφήσεων Ν. Ηλείας

Ο προϊστάμενος τμήματος

Αριστείδης  Μίχος

Δασολόγος ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d