Υπό δημόσια διαβούλευση το ν/σ «Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»

Κατατέθηκαν συμπληρωματικές διατάξεις περί διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και αναγνώριση πλασματικού χρόνου.

10/6/2013

Τέθηκαν σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, συμπληρωματικές διατάξεις στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».

Με τις παρούσες διατάξεις συστήνεται ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία «Αρχή Επιθεώρησης-Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης (Α.Ε.Ε.Δ.Δ.)», η οποία προκύπτει από τη συγχώνευση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). Επιπλέον τροποποιούνται οι ρυθμίσεις πειθαρχικού δικαίου περί αυτοδίκαιης αργίας, προς ενίσχυση προστασίας του υπαλλήλου, ενώ με την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 148 παρ.2 του ν. 3528/2007 αναγνωρίζεται στον υπάλληλο δικαίωμα παραίτησης από το δημόσιο τομέα.

Κομβικής σημασίας είναι και η ρύθμιση του ζητήματος αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για υπαλλήλους οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου και τίθενται σε διαθεσιμότητα, οι οποίοι δικαιούνται σε αναγνώριση πλασματικού χρόνου έως και τριών ετών, προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κύριας ή επικουρικής σύνταξης, μερίσματος και εφάπαξ βοηθήματος.

Τέλος, ρυθμίζεται το θέμα των διορισμών και της πλήρωσης θέσεων των φορέων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους επιτυχόντες των προκηρυχθέντων από το Α.Σ.Ε.Π. διαγωνισμών με τις Προκηρύξεις 8Κ/2008 και 9Κ/2008.

Η δημόσια διαβούλευση είναι ανοικτή σε σχόλια έως 14 Ιουνίου 2013, 15:00

 ΚατηγορίεςΔιάφορα

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: