Κυρώθηκε ο δασικός χάρτης Πύργου

Πηγή: ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προστατεύονται πλέον τα δάση και οι δασικές εκτάσεις –  Ακολουθεί η χαρτογράφηση όλων των δασικών εκτάσεων της Ηλείας

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις του Πύργου, προστατεύονται πλέον, καθώς κυρώθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ο δασικός χάρτης της περιοχής.

Πρόκειται για τις εκτάσεις για τις οποίες, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο προϊστάμενος Δασικών Χαρτογραφήσεων Ν. Ηλείας, Δασολόγος Αριστείδης Μίχος, δεν είχαν υποβληθεί αντιρρήσεις και με την κύρωση αυτή καθίσταται οριστικός πλέον ο δασικός χάρτης Πύργου. «Για τις υπόλοιπες εκτάσεις για τις οποίες έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις (περίπου 50), ήδη έχει γίνει σχετική προεργασία και ομαδοποίηση από το τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες επιτροπές εξέτασης. Από δω και πέρα οποιαδήποτε μεταβίβαση είτε συμβολαιογραφική πράξη, είναι άκυρη αν δεν συνοδεύεται από τη βεβαίωση περί του χαρακτήρα της έκτασης. Μέχρι να ιδρυθεί το Κτηματολογικό Γραφείο του Πύργου οι σχετικές βεβαιώσεις θα δίνονται από τη Διεύθυνση Δασών Ηλείας».

Αμέσως μετά στα πλάνα του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Κτηματολογίου είναι η χαρτογράφηση και ανάρτηση δασικού χάρτη για όλο το Νομό Ηλείας, πλην των δημοτικών ενοτήτων Πύργου και Λεχαινών που έχουν ήδη κυρωθεί.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό (στο τμήμα χαρτογράφησης Δ/νσης Δασών Ηλείας υπηρετεί μόνον ο προαναφερόμενος Δασολόγος) η Υπηρεσία έφερε σε πέρας και με επιτυχία το έργο αυτό.

Ο δασικός χάρτης

Από τις εκτάσεις που απεικονίζονται στο δασικό χάρτη: α) ως δάση και δασικές εκτάσεις, είτε κατά την παλαιότερη, είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, εξαιρούνται αυτές που έχουν ενταχθεί σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, εκτός αν αφορούν άλση ή πάρκα  και β) ως δάση και δασικές εκτάσεις στην παλαιότερη αεροφωτογράφιση, εξαιρούνται αυτές που έχουν περιληφθεί σε εποικιστικές εκτάσεις και χαρακτηρίστηκαν από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και τις Επιτροπές Οριστικών Διανομών ως μη δάση και μη δασικές.

Μετά από την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων στις εκτάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας. Μέχρι την ίδρυση και λειτουργία του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου Πύργου το σχετικό πιστοποιητικό θα εκδίδεται από την Διεύθυνση  Δασών Ηλείας με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταβάλλεται ειδικό τέλος το οποίο είναι ανάλογο της έκτασης.

Στις πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι για τις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη υποχρεούνται να μνημονεύουν το περιεχόμενο των πιστοποιητικών της προηγουμένης παραγράφου. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση αυτή.

Μετά την  κύρωση του δασικού χάρτη, δεν επιτρέπεται αναμόρφωσή του, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση με την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στο δασικό νόμο, σύμφωνα με πράξεις των αρμοδίων οργάνων, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας.

http://www.eproini.gr/index.php/perivallon/336-perivallon-dasi/24194-kyrothike-o-dasikos-xartis-pyrgou



ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: