Εγκύκλιος: Εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 20 του άρθρου 19 του νόμου 3208/2003

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ 

Αθήνα 18 / 6 /2013

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 132331/3010

Θέμα: Εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 20 του άρθρου 19 του νόμου 3208/2003

Κάνουμε γνωστό ότι με την αριθ. 5405/2012 απόφαση ΣτΕ (σκέψη 7η) κρίθηκε ότι ο χαρακτήρας των ανταλλάξιμων αγροκτημάτων που προήλθαν από διαχωρισμό με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Διαχείρισης Ανταλλαξίμου Περιουσίας, διαπιστώνεται με πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη. Κατά συνέπεια, για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 20 του άρθρου 19 του νόμου 3208/2003, ο χαρακτηρισμός που αποδόθηκε από την αρμόδια επιτροπή της ανταλλαξίμου περιουσίας για τα ανωτέρω κτήματα (ως αγροί, χέρσα κ.λπ.), δε δεσμεύει τα αρμόδια δασικά όργανα ως προς το χαρακτήρα των εκτάσεων, ο οποίος κρίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του νόμου 998/1979.

Για τις ίδιες ανωτέρω περιπτώσεις, η απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Διαχείρισης Ανταλλαξίμου Περιουσίας δεσμεύει τα αρμόδια δασικά όργανα ως προς το ζήτημα της ιδιοκτησίας της έκτασης και ως προς το επιτρεπτό της χρήσης, για την οποία είχε αρχικά γίνει η ανταλλαγή με την απόφαση της επιτροπής.

Συνοψίζοντας, ως προς την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 20 του άρθρου 19 του νόμου 3208/2003, κάνουμε γνωστό ότι η απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Διαχείρισης Ανταλλαξίμου Περιουσίας για τα ανταλλάξιμα αγροκτήματα δεσμεύει τα αρμόδια δασικά όργανα ως προς την ιδιοκτησία των εκτάσεων και ως προς το επιτρεπτό της χρήσης για την οποία πραγματοποιήθηκε αρχικά η ανταλλαγή, δεν τα δεσμεύει όμως ως προς το χαρακτήρα των εκτάσεων, ο οποίος κρίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, σύμφωνα με τη μορφή που απεκτήθη με την αρχική χρήση, και αυτή που προκύπτει από την εξέταση της έκτασης διαχρονικά.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησής σας για την εφαρμογή της.

Ο Ειδικός Γραμματέας Δασών
Γιώργος Αμοργιανιώτης

Σχετικά αρχεία:

Εγκύκλιος 132331/3010/18.6.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖ20-Ρ4Π)ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: