Τοποθετήσεις βουλευτών κατά την συζήτηση του σ/ν για τους δασικούς χάρτες – Γεώργιος Λαμπρούλης (ΚΚΕ)

Κατά την συζήτηση του σ/ν  “Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις.” ξεκινήσαμε να δημοσιεύουμε αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των βουλευτών με αναφορές στην δασική υπηρεσία, με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε και με την συζήτηση του σ/ν “Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις”.

Τα αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις που μεταφέρουμε εδώ περιέχουν αναφορές στην δασική υπηρεσία, για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα της τοποθέτησης του εκάστοτε βουλευτή για το σύνολο του σ/ν παρακαλούμε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Βουλής όπου υπάρχουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Σ/Ν «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ – Ειδικός Αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας

…………………………………………

Έτσι, εναλλάξ αυτές οι κυβερνήσεις έως τώρα, με μια σειρά από νόμους, μετά την Μεταπολίτευση, που αφορούν το Εθνικό Κτηματολόγιο, εσκεμμένα δεν περιέλαβαν τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα δικαιώματα του δημοσίου σε αυτές τις εκτάσεις. Είναι γνωστό ότι από τη δεκαετία του 1970 και μετά η κύρια κατεύθυνση στη χάραξη της δασικής πολιτικής ήταν η διευκόλυνση της αλλαγής χρήσης των δασών και η εμπορευματοποίηση της δασικής γης. Μια σειρά νόμοι, όπως ο Ν. 998/1979, ο Ν.1734/1987, ο Ν. 3147/2003 και ο Ν. 3208/2003, ο Ν. 3818/2010 και ο Ν.3889/2010, άλλαζαν κάθε φορά προς το χειρότερο τους όρους προστασίας των δασών και της δημόσιας περιουσίας.

Την τελευταία δε τριετία, πέρασε σε άσχετους νόμους διαφόρων υπουργείων ένας καταιγισμός αντιδασικών ρυθμίσεων, με τις οποίες επιχειρείται μία τεράστιας σημασίας παρέμβαση στον προορισμό των δασών και της δημόσιας περιουσίας.

Αφού άνοιξαν τον δρόμο λοιπόν για την ανεξέλεγκτη αλλαγή χρήσης των δασών αλλά και των αναδασωτέων εκτάσεων, για εγκατάσταση για παράδειγμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο όνομα δήθεν της ενίσχυσης της ανάπτυξης, επιτρέπουν κάθε είδους επέμβαση και καταργούν κάθε είδους έλεγχο της Δασικής Υπηρεσίας.

Δεν ήταν τυχαίος ο κατατεμαχισμός της Δασικής Υπηρεσίας με τις περιφέρειες αρχικά και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις αργότερα. Δεν ήταν τυχαία η μεταφορά της Γενικής Διεύθυνσης Δασών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος το 2010. Στόχος; Η αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τη «δύστροπη» Δασική Υπηρεσία και  η μεταφορά του σε ιδιώτες.

Δεν είναι τυχαίο ότι στον Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος που προωθείται σε συνεργασία με την task force, ο Δασικός Τομέας συρρικνώνεται δραματικά. Υπάρχει φήμη για κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και περιορισμού του τομέα αυτού σε δύο διευθύνσεις. Δεν είναι τυχαίο, επίσης, ότι από την πολιτική ηγεσία του Τομέα των Δασών προωθείται θεσμικά η δυνατότητα παραχώρησης εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών σε εταιρείες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο τομέας, ο οποίος καθημερινά ενδυναμώνεται στη δασική υπηρεσία και φαίνεται ότι θα αποτελέσει το μέλλον της, είναι αυτός της αγροτικής ασφάλειας.

Παράλληλα με τις ανωτέρω ενέργειες, οι έως τώρα πολιτικές που εφαρμόστηκαν και προωθούνται και με το παρόν σχέδιο νόμου, φωτογράφιζαν μεγάλες μελετητικές ελληνικές εταιρείες. Προσδιόριζαν τη μορφή και τον τρόπο συνεργασίας τους με πολυεθνικές εταιρείες, ιδιωτικοποιώντας το Εθνικό Κτηματολόγιο, μέσω της Κτηματολόγιο ΑΕ και τη συνεργασία με συμβούλους-εταιρείες από άλλες χώρες. Σε όλες αυτές τις αποφάσεις είχε παραλειφθεί ότι το 65% της έκτασης προς καταγραφή είναι δάση και δασικές εκτάσεις που διέπονται από ειδικό νομικό καθεστώς προστασίας και των οποίων η ένταξη στο εθνικό κτηματολόγιο, μέσω του δασικού κτηματολογίου έπρεπε να είχε προηγηθεί, ενώ παράλληλα άνοιγε ο δρόμος για παράκαμψη του τεκμηρίου κυριότητας του δημοσίου. Εκχώρηση δηλαδή δημόσιας περιουσίας στα ιδιωτικά συμφέροντα, βγάζοντας εκτός εκατομμύρια στρέμματα δασικής προστασίας, αλλάζοντας δηλαδή τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης.

…………………………………………………………….

Παράλληλα με τις ανωτέρω ενέργειες, οι έως τώρα πολιτικές που εφαρμόστηκαν και προωθούνται και με το παρόν σχέδιο νόμου, φωτογράφιζαν μεγάλες μελετητικές ελληνικές εταιρείες. Προσδιόριζαν τη μορφή και τον τρόπο συνεργασίας τους με πολυεθνικές εταιρείες, ιδιωτικοποιώντας το Εθνικό Κτηματολόγιο, μέσω της Κτηματολόγιο ΑΕ και τη συνεργασία με συμβούλους-εταιρείες από άλλες χώρες. Σε όλες αυτές τις αποφάσεις είχε παραλειφθεί ότι το 65% της έκτασης προς καταγραφή είναι δάση και δασικές εκτάσεις που διέπονται από ειδικό νομικό καθεστώς προστασίας και των οποίων η ένταξη στο εθνικό κτηματολόγιο, μέσω του δασικού κτηματολογίου έπρεπε να είχε προηγηθεί, ενώ παράλληλα άνοιγε ο δρόμος για παράκαμψη του τεκμηρίου κυριότητας του δημοσίου. Εκχώρηση δηλαδή δημόσιας περιουσίας στα ιδιωτικά συμφέροντα, βγάζοντας εκτός εκατομμύρια στρέμματα δασικής προστασίας, αλλάζοντας δηλαδή τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης. 

………με την αναγνώριση στην Εισηγητική Έκθεση της υποστελέχωσης των δασικών υπηρεσιών και τον μερικό τρόπο κύρωσης των δασικών χαρτών, προϊδεάζει αρνητικά για την ποιότητα, την ακρίβεια και το περιεχόμενό τους, αφού θα καταρτίζονται από την ανώνυμη εταιρεία –και το σημαντικότερο- με πλήρη ανατροπή του τεκμηρίου κυριότητας του δημοσίου υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων.

Είναι γνωστό ότι οι δασικοί χάρτες θεσμοθετήθηκαν το ’98, προκειμένου η δασική υπηρεσία να αποτυπώσει οριστικά τις εκτάσεις για τις οποίες ισχύει το μαχητό τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου επί δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, ώστε να τις υπερασπιστεί αποτελεσματικά στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου.

Εδώ προκύπτει ένα ζήτημα με την οριστικοποίηση του ορισμού του τι είναι «δάσος», τι είναι «δασική έκταση». Είναι ένα θέμα που θέσαμε και στην Επιτροπή και το αναδείξαμε, διότι το θεωρούμε ως προϋπόθεση για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου, δηλαδή τη σύνταξη των δασικών χαρτών.

Εμείς, όμως, θέτουμε το εξής ζήτημα για το οποίο σίγουρα δεν συμφωνούμε όλα τα κόμματα: Φτάνει και μόνο η σύνταξη των δασικών χαρτών ή και οι επιμέρους, αν θέλετε διαφωνίες για τον τρόπο που θα συνταχθούν για να λυθούν ζητήματα ή προβλήματα; Εμείς λέμε, όχι. Δεν φθάνει μόνο αυτό. Μάλιστα, θεωρούμε πως κανένα πρόβλημα δεν πρόκειται να λύσουν οι δασικοί χάρτες όσο η ασκούμενη πολιτική, αντί να αντιμετωπίζει τον φυσικό μας πλούτο ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό, ως λαϊκή περιουσία, τον αντιμετωπίζει ως νέο πεδίο κερδοφορίας των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, ενεργειακών, τουριστικών και άλλων, υποτάσσοντας παράλληλα προς αυτήν την κατεύθυνση και τις επιστημονικές μεθόδους προς όφελος των μεγάλων ή μικρών ιδιωτικών συμφερόντων.

 Διαβάστε για το ίδιο θέμα:ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: