Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών : Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο

medwatermscΤο ΤΕΙ Καβάλας και το τμήμα Δασοπονίας υλοποιεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα«MSc in Water Resources of the Mediterranean-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο» (Φ.Ε.Κ.876/20-03-2012).

Το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι η Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στις Μεσογειακές κλιματικές συνθήκες. Σκοπός του συγκεκριμένου ΠΜΣ (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) είναι η διαχείριση και πολιτική των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο κάτω από συνθήκες Λειψυδρίας. Κύριος στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης και γνώσεων σε θέματα όπως, Διατήρηση των Υδάτινων Πόρων, Ποιοτικός ¨Έλεγχος των Υδάτων, Υδατική Πολιτική και Νομοθεσία, Δυνατότητες Αειφόρου Τροφοδοσίας Αστικών και Ημιαστικών περιοχών σε συνθήκες λειψυδρίας, κλπ.

Σε ποιόν απευθύνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα;

Tο ΠΜΣ του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους σχολών Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών επιστημών αλλά και γενικότερα σε πτυχιούχους σχολών Θετικών επιστημών, Μηχανικών, Οικονομολόγων και συναφών επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Γιατί να επιλέξω το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Σπουδών «Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο- MSc in Water Resources of the Mediterranean» ;  

Είναι παγκοσμίως γνωστό ότι το νερό είναι ο πλέον σημαντικός φυσικός πόρος στον κόσμο. Κατά αυτό τον τρόπο οι απόφοιτοι αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πρόκειται να έχουν μεγάλες ευκαιρίες εξεύρεσης εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό μετά την αποφοίτηση τους. Πολυάριθμοι τοπικοί και Διεθνείς οργανισμοί, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και αρχές σχετιζόμενες με θέματα διαχείρισης νερού, είναι αναμφισβήτητο ότι θα δείξουν ενδιαφέρον πρόσληψης των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού αυτού Προγράμματος, με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχοι άλλοι απόφοιτοι σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης, μεγάλη αναμένεται να είναι η ζήτηση των αποφοίτων του Προγράμματος αυτού από εταιρίες και οργανισμούς όλων των μεσογειακών χωρών Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής και ιδιαίτερα από χώρες της Μ. Ανατολής.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα υπάρξει για τους αποφοίτους του Μεταπτυχιακού ειδική μέριμνα και βοήθεια εξεύρεσης εργασίας σε Ελληνικούς και ξένους οργανισμούς, μέσου ειδικού γραφείου, το οποίο θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Ά Εξάμηνο

1. Ανάπτυξη Ερευνητικών Έργων και Συγγραφή Διατριβής (Developing Research Projects and Thesis Writing)

2. Διαχείριση Λεκανών Απορροής σε Μεσογειακές συνθήκες (Adaptive Watershed Management in the Mediterranean)

3. Οικο-υδρολογία σε Ημιξηρες Περιοχές  (Ecohydrology in Semi-arid Regions)

4. Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων (European and International Water Law and Policy)

5. Επιπτώσεις της Αστικής Εξάπλωσης στους Υδάτινους   Πόρους (Urban Sprawl Implications on Water Resources)

6. Προστατευόμενες Περιοχές και Λειψυδρία  (Protected Areas and Water Scarcity)

΄Β Εξάμηνο

1. Κύκλοι Πλημμύρας-Ξηρασίας, Επιπτώσεις στη Διαχείριση (Flood and Drought Cycles, Implications on Management)

2. Λειψυδρία και Επιπτώσεις στην Ποιότητα της Υγείας του Ανθρώπου (Water Scarcity and Quality Impacts on Human Health)

3. Υδρολογικά Μοντέλα και Γεωπληροφορική για τη Διαχείριση των Λεκανών Απορροής (Hydrologic Models and Geo-informatics for Watershed Management)

4. Οικονομικά των Υδάτων και Αειφορία (Water Economics and Sustainability)

5. Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στους Υδάτινους Πόρους στο Παρόν και στο Μέλλον (Implication of Climate Change on Water Resources, Today and in the Future)

6. Το Μέλλον της Διαχείρισης των Υδάτων, Πράσινες Τεχνολογίες και Τεχνικές Αφαλάτωσης (The Future of Water Management; Green Technologies and Desalination Techniques)

Συνολικό κόστος: €3,200, Καταβολή σε 4 ισόποσες δόσεις
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 10 Ιουλίου 2013.
Έναρξη μαθημάτων: 4 Οκτωβρίου 2013.
Γλώσσα προγράμματος: Αγγλικά.
Πληροφορίες: Τηλ: 25210-60 402, 2510-462 308
E-mail:  secretary@medwatermsc.gr ; medwater@teikav.edu.gr
Δ/νση internet: www.medwatermsc.gr

Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής Δ. Εμμανουλούδης

Για να υποβάλλετε αίτηση σε μορφή pdf πατήστε εδώ, ενώ για την ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ

http://www.medwatermsc.grΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: