Απασχόληση: Δύο Δασολόγοι στο Δ.Π.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της στερεής βιομάζας στα ευρωπαϊκά εθνικά πάρκα – BIOEUPARKS» που υλοποιείται στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Intelligent Energy Europe 2012» με κωδικό IEE/12/994/SI2.645924, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Σπυρίδωνα Γαλατσίδα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Executive Agency for Competitiveness and Innovation – EACI) και από ιδία συμμετοχή του Δ.Π.Θ., ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει τις παρακάτω συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου:

1. Ένας (1) δασολόγος

Αντικείμενο έργου 1: Διαχείριση των χρηματοδοτικών και οικονομικών θεμάτων της ομάδας (partner) και συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή (Financial Officer) του προγράμματος και του συντονιστή, μέσω των αντίστοιχων εργαλείων οικονομικής διαχείρισης (ΠΕ1: 1.2.2 Financial management tools) και της οικονομικής παρακολούθησης προγράμματος (ΠΕ1: 1.2.3 Financial monitoring).

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Ορεστιάδα Έβρου, Δ.Π.Θ.
Διάρκεια σύμβασης: 0,75 ανθρωπομήνες.
Αμοιβή ανατιθέμενου έργου: θα καθορισθεί ανάλογα με τα προσόντα.
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Δασολόγου
Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα συναφή με διαχείριση υλοποίησης προγραμμάτων και σύνταξης εκθέσεων αναφορών. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον Windows, Internet Explorer και MicrosoftOffice. Δυνατότητα μετακίνησης στην περιοχή ευθύνης του Δ.Π.Θ (Ορεστιάδα- Αλεξανδρούπολη)

2. Ένας (1) δασολόγος

Αντικείμενο έργου 2: Υλοποίηση υπό τη διαρκή καθοδήγηση και εποπτεία του επιστημονικά υπεύθυνου των ακόλουθων έργων: 2.1 Σχέδιο ενημέρωσης-συνειδητοποίησης, αξιολόγηση της επίδρασης της καμπάνιας ενημέρωσης-συνειδητοποίησης στους στόχους, 2.2 Σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός στρογγυλών τραπεζιών, 3.1 Συγκριτική αξιολόγηση παρόμοιων προγραμμάτων, αναλυτικό πλαίσιο αποτίμησης των δυνατοτήτων των εθνικών πάρκων, παρακολούθηση εφαρμογής των οδηγιών αειφορικής διαχείρισης και ανάπτυξης, διαμόρφωση των κατευθυντήριων γραμμών ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας, 3.2 Διαμόρφωση της κοινής μεθοδολογίας ανάπτυξης εφοδιαστικής αλυσίδας και του τοπικού σχεδίου εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, 3.3 Τεχνική παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, 3.4 Τεχνική αξιολόγηση και κατάλληλη τροποποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, 4.1-4.2-4.3 Οικοδόμηση της ικανότητας δράσης των εμπλεκομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα, κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων και
εκπαιδευτική διάχυσή τους, 5.2-5.4-5.5 Διαμόρφωση του περιεχομένου του υλικού διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Ορεστιάδα Έβρου, Δ.Π.Θ.
Διάρκεια σύμβασης: 15,5 ανθρωπομήνες.
Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: θα καθορισθεί ανάλογα με τα προσόντα.
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Δασολόγου Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο First Certificate)  Εμπειρία σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον Windows, Internet Explorer και Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point).
Δυνατότητα μετακίνησης στην περιοχή ευθύνης του Δ.Π.Θ (Ορεστιάδα- Αλεξανδρούπολη).

Σχετικό αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

duthΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: