Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δασών Τρικάλων για τη συλλογή τσαγιού και ρίγανης

Είναι γνωστό, ότι στις περισσότερες ορεινές περιοχές του Νομού μας φύονται πληθώρα αρωματικών φυτών και κυρίως σιδερίτης (κοινώς τσάι του βουνού) και ρίγανη.

Επειδή η συλλογή των παραπάνω φυτών γίνεται χωρίς σύστημα σε μεγάλες ποσότητες με εκρίζωση πριν την ανθοφορία τους με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με εξαφάνιση, θέλουμε να κάνουμε γνωστό σε όλους ότι με την ευθύνη των δύο Δασαρχείων του Νομού, ισχύουν Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις, οι οποίες για μεν την περιοχή του Δασαρχείου Τρικάλων επιτρέπουν την συλλογή του σιδερίτη (τσαγιού) από 15 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου και της ρίγανης από 10Αυγούστου και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, για δε την περιοχή του Δασαρχείου Καλαμπάκας επιτρέπουν την συλλογή κατά την εποχή της ωρίμανσης και συγκεκριμένα μετά τις 20 Ιουλίου για τον σιδερίτη (τσάι) και μετά τις 10 Αυγούστου για τη ρίγανη, μόνον με ΚΟΠΗ και ΟΧΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ.

Εφιστούμε την προσοχή σε όσους ασχολούνται με την συλλογή των παραπάνω αρωματικών ειδών, για την πιστή τήρηση των ημερομηνιών και του σωστού τρόπου κοπής ώστε να εξασφαλίζεται η αειφορική διαχείριση του σιδερίτη και της ρίγανης.

Η ευθύνη της τήρησης των Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, Δημοτικούς Υπαλλήλους και σε κάθε φιλόνομο πολίτη, οι δε παραβάτες και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

Origanum_dictamnus


ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Χλωρίδα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: