Πρόσληψη ενός Δασοπόνου στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος)

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εξήντα (60) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών της νήσου Ρόδου λόγω της θερινής περιόδου ως κατωτέρω :

  • ΤΕ ∆ασοπόνων 1
  • ∆Ε Οδηγών 20
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 39

Όλοι οι υποψήφιοι θα προσκοµίσουν µαζί µε την αίτηση πρόσληψης και επικυρωµένη φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
Επιπλέον :
– Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΤΕ ∆ασοπόνων απαιτείται :
Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ασοπονίας ή ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα προγράµµατος σπουδών επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή ΠΣΕ ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση ΕΔΩΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d