Ερωτηματολόγιο Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Αγαπητό Δασαρχείο,

Κάπως καθυστερημένα στάθηκα χθες στην ανάρτηση τη  σχετική με τα στοιχεία που ζητά το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) από τους Δασάρχες http://dasarxeio.com/2013/07/18/703/,: (*)

Από την πρώτη ματιά φαίνεται ότι το ερωτηματολόγιο αντιμετωπίζει τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, όπως αυτές (πρέπει να) λειτουργούν, δηλ. ως μάχιμες.

Δεν είναι τυχαίο το ότι απευθύνεται μόνο στους Δασάρχες και σε Δ/ντές Δασών χωρίς Δασαρχεία, παραβλέποντας τις Δ/νσεις Δασών με Δασαρχεία.

Έχω επανειλημμένα τονίσει σε ανάλογες συζητήσεις μεταξύ συναδέλφων   ότι στις περιπτώσεις αναζήτησης ευθυνών για θέματα προστασίας, η αναζήτηση περιστρέφεται σε τρία πρόσωπα:

Τον Δασοφύλακα, τον Δασονόμο, και τον Δασάρχη.

Και αυτό επειδή αυτοί, σύμφωνα με το Νόμο, είναι οι υπεύθυνοι συγκεκριμένων υπηρεσιακών μονάδων και λογοδοτούν ιεραρχικά όπως αναγράφονται.

Μη βλέπετε σήμερα που η άγνοια (ας ευχηθούμε αυτός να είναι ο μόνος λόγος) οδηγεί πολλούς να «ερίζουν» για το αν το Δασονομείο ανήκει στο Τμήμα Διοίκησης – Διαχείρισης ἠ στο Δασοπροστασίας.

Ή που η κεκτημένη ταχύτητα για την αποδόμηση του δασοδιοικητικού συστήματος έθεσε τα Δασοφυλάκεια υπό των Δασαρχείων και όχι υπό των Δασονομείων (Π.Δ/τα 2010), αν και οι «κακές γλώσσες» υποστηρίζουν ότι αυτό έγινε μόνο και μόνο για να παρακαμφθεί η επιταγή της 256/2010 γνωμοδότησης του Σ.τ.Ε (Τμήμα Ε΄), που καθόριζε: «…ενδείκνυται να καθορισθεί και η αντιστοιχία των ανωτέρω δασονομείων και δασοφυλακείων προς την προβλεπόμενη για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις διάρθρωση των οργανικών μονάδων…»    .

Ας έλθουμε όμως στο ερωτηματολόγιο.

Θα ήθελα να σταθώ σε δυο περιπτώσεις, στις οποίες, κατά τη γνώμη μου, οι απαντήσεις δεν είναι αυτονόητες, θέλοντας έτσι να συμβάλλω στην αποτροπή της επιχειρούμενης αποδόμησης των Δασικών Υπηρεσιών :

ΠΡΩΤΗ: Υποθέσεις ανά αντικείμενο:

Στην έννοια αντικείμενο θα πρέπει να αναφερθούν με τη σειρά όλες οι υποθέσεις που εισέρχονται για διεκπεραίωση, πέρα από τις τέσσερις περιπτώσεις που αναφέρει. Δηλ. Πρωτόκολλα Εγκατάστασης, Καταμέτρησης, Παραλαβών, Τελικής Επιθεώρησης, Άδειες Αποκόμισης  Άδειες Υλοτομίας, Εξελέγξεις. Δελτία Μεταφοράς, Άδειες Θήρας, Τιμολόγια (εκδοθέντα, πληρωθέντα), Βεβαιώσεις Κατασχεμένων, Εγκρίσεις Οδών Προσπέλασης, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Κανονισμοί, κάθε είδους επιδοτήσεις, Δασώσεις Αγρών κλπ., Φυτώρια, Αναδασώσεις, Δασική Οδοποιία, Κτίρια, Αναγνωρίσεις, τυχόν Οριστικοί Τίτλοι, Δ.Α.Δ. Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά κλπ. ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

ΔΕΥΤΕΡΗ: Αριθμητικά στοιχεία προσωπικού Δασαρχείου και στοιχεία εποπτευομένων μονάδων Δασαρχείου :

Σχετικά με τις προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού στα Δασαρχεία είναι αυτές που  αναγράφονται στα Π.Δ/τα του Δεκεμβρίου 2010, όπως νόμιμα διαπιστώθηκαν:

Έτσι βλέπουμε το Π.Δ. 142/2010 της Α.Δ Μακεδονίας – Θράκης να προβλέπει για κάθε Δασαρχείο:

«Τρεις (3) θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών, τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, μία (1) θέση ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο), μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, έξι (6) θέσεις ΔΕ Γεωτεχνικών, μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, δύο (2) θέσεις ΔΕ Τεχνικών, μία (1) θέση ΥΕ Δασοφυλάκων».

Στον πίνακα «Αριθμητικά στοιχεία προσωπικού Δασαρχείου» αναφέρεται στην υποσημείωση «μόνο το υπηρετούν και προβλεπόμενο σε αυτά (εν Δασαρχεία) και όχι στις εποπτευόμενες μονάδες του».

Αυτονόητο λοιπόν είναι ότι στον πίνακα αυτόν θα αναγραφούν οι αριθμοί του Π.Δ/τος.

Για τη συμπλήρωση του επόμενου πίνακα  «στοιχεία εποπτευομένων μονάδων Δασαρχείου» προκύπτει το ερώτημα: Ποιά απάντηση αρμόζει; Ποιές είναι οι προβλεπόμενες θέσεις για τα Δασονομεία και τα Δασοφυλάκεια, τις οποίες θέλει το ερωτηματολόγιο διαφορετικές (να μη συμπίπτουν) με αυτές του Δασαρχείου;

Δεν υπάρχει καμιά άλλη θεσμοθετημένη διάταξη για τις προβλεπόμενες θέσεις στις μονάδες αυτές, πέραν της 264727/1983 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ.Β΄/269/20-5-1983), η οποία ισχύει κατά το μέρος που αφορά τα Δασονομεία και τα Δασοφυλάκεια και της οποίας οι αριθμοί πρέπει να αναγραφούν αντίστοιχα.

Έτσι για το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης π.χ. προβλέπονται (3) Δασοπόνοι στα Δασονομεία και (7) Δασοφύλακες στα Δασοφυλάκεια, που κατά ρητή επισήμανση του ερωτηματολογίου δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στον πίνα κα του Δασαρχείου.

Και για τη Δ/νση Δασών Πιερίας π.χ. προβλέπονται όπως το Π.Δ.142/2010: «είκοσι (20) θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών, μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, πέντε (5) θέσεις ΔΕ Γεωτεχνικών, μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, πέντε (5) θέσεις ΔΕ Τεχνικών» συν (9) Δασοπόνοι στα Δασονομεία και (12) Δασοφύλακες στα Δασοφυλάκεια…

Αρναία 3/8/2013

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για τη φιλοξενία

Ιωάννης Κέκερης

(*)Στο άρθρο μου για την καυσοξύλευση έγραψα επί λέξει:

«Η ειδική ανακριτική ιδιότητα του Δασικού Υπαλλήλου, από μόνη της, χωρίς επιστέγαση της αρμόδιας από το Νόμο Υπηρεσίας (άρθρο 26 ΠΔ 1213/1981) σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προλάβει να αποτρέψει πολύ περισσότερο να βεβαιώσει την κάθε δασική παράβαση (Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να μας το υπενθυμίζουν αυτό οι Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης).-τωρινή υπογράμμιση. http://dasarxeio.com/2013/07/11/1116-5/ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: