Δασολόγος για απασχόληση στη Κρήτη

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 3399 και τίτλο «Ενδυνάµωση του Κυπριακού πληθυσµού του Γύπα µε άτοµα από την Κρήτη», που εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%, ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείµενο έργου: Λειτουργία και παρακολούθηση ταϊστρών αρπακτικών πουλιών/Παγιδεύσεις, τηλεµετρία και παρακολούθηση αποικιών Γυπών στην Κρήτη.
Προϋπολογισµός αµοιβής ανατιθέµενου έργου: 2.881,30€ καθαρό ποσό, 662,70€ ΦΠΑ
∆ιάρκεια σύµβασης: 3 µήνες
Τόπος εκτέλεσης έργου: Περιοχές Κρήτης, (Π.Ε. Ηρακλείου, Π.Ε. Ρεθύµνου, Π.Ε. Χανίων Π.Ε. Λασιθίου,
Επιθυµητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Οκτώβριος 2013.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Βιολογίας, ∆ασολογίας, Επιστηµών Περιβάλλοντος ή ισότιµο αναγνωρισµένο στην αλλοδαπή
  • Εξειδίκευση/ εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε θέµατα διαχείρισης άγριας πανίδας (µε έµφαση στα αρπαχτικά πουλιά)
  • Γνώση Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο)

Επιθυµητά προσόντα:

  • Εµπειρία σε ευρωπαϊκά προγράµµατα
  • Γνώση τεχνικών σύλληψης και ραδιοπαρακολούθησης αρπακτικών πτηνών
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Lower ή αντίστοιχο)

Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση thomakis@uoc.gr, Θωµάκης Ζαφείρης, τηλ.:2810393166, µέχρι και τις 04-09-2013 και ώρα 14:30.

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: