Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις που αφορούν  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β και πιο συγκεκριμένα:

  •  Κ.Υ.Α. 46296/13 (ΦΕΚ-2002 Β/14-8-13) : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7ης Ομάδας “Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις” του Παραρτήματος VII, της υπ’ αριθμ. 1958/12 υ.α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 και 14.
  • 45964/13 (ΦΕΚ-1987 Β/14-8-13) : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 9ης Ομάδας “Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις” που ανήκουν στην υποομάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  •  169810/13 (ΦΕΚ-1999 Β/14-8-13) : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 11ης Ομάδας “Μεταφορά Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών”, α/α 11 : “Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους υποσταθμούς) με τάση λειτουργίας από 50 έως 150 kV” του Παραρτήματος ΧΙ της Υ.Α. 1958/12 , όπως εκάστοτε ισχύει.
  •  46294/13 (ΦΕΚ-2001 Β/14-8-13) :  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίς Β της 5ης Ομάδας “Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητας του Παρ. V της υπ’ αριθμ. 1958/12 (ΦΕΚ-21 Β) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 10

 



ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d