Τροποποίηση, συμπλήρωση διατάξεων του ν.δ 86/1969 (Δασικού κώδικα)

Στο σ/ν «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης κατατέθηκε η αριθ. 727/4/ 12.8.2013 Τροπολογία «Τροποποίηση, συμπλήρωση διατάξεων του ν.δ 86/1969 (Δασικού κώδικα) και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την Τροπολογία με το άρθρο 1 τροποποιείται η διάταξη του άρθρου 271 του Ν.Δ 86/69 (ΦΕΚ 7/A/18-4-1969) όσον αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των αρμοδίων οργάνων για την κατάσχεση και δήμευση δασικών προϊόντων και επιπλέον προβλέπεται ότι κατά την ενάσκηση των καθηκόντων αυτών οι αναγνωριζόμενοι φύλακες Θήρας υπάγονται στον αρμόδιο φορέα για την προστασία και διαχείριση των δημοσίων δασών της χώρας, η διάθεση δε αυτών γίνεται με απόφαση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Άρθρο 1

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 271 του Ν.Δ 86/69 (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) αντικαθίσταται ως εξής :

«Κατάσχονται και δημεύονται από τα δασικά όργανα , τα αστυνομικά όργανα και από τους αναγνωριζόμενους φύλακες Θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθρου 267 του παρόντος, τα δασικά προϊόντα:»

Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 271 του Ν.Δ 86/69 (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής :

Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων αυτών οι αναγνωριζόμενοι φύλακες Θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθρου 267 του παρόντος υπάγονται στον αρμόδιο φορέα για την προστασία και διαχείριση των δημοσίων δασών της χώρας, η διάθεση δε αυτών γίνεται με απόφαση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας.

———————————-

Σχετικό αρχείο:

  • Τροπολογία: 727/4 12.8.2013  Τροποποίηση, συμπλήρωση διατάξεων του ν.δ 86/1969 (Δασικού κώδικα) και ρύθμιση διαφόρων θεμάτωνΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , ,

1 reply

  1. κανονικά έπρεπε όλοι οι συνδικαλιστές της δασικής υπηρεσίας να δηλώσουν παραίτηση!! για τα τραγικά συμβάντα!! ρωτάμε είναι δυνατόν να είναι συνταγματική η διάθεση των σεκιούριτι στην δασική υπηρεσία!! σε λίγο θα φέρουν στις υπηρεσίες με τον ίδιο τρόπο και υπαλλήλους από τα ΜΙΝΙ ΜΆΡΚΕΤ της γειτονιάς!!!

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: