Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δασικό αντιπυρικό δρόμο…»

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προκηρύσσει Τακτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437 / 81, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81, για την εκτέλεση των εργασιών «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δασικό αντιπυρικό δρόμο Αγρός Βούσκα-Κέντρο Έλατα, Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της αναθεώρησης προϋπολογισμού, ύψους 39.958,80 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που εγκρίθηκε με την αριθμ. 59339 / 2-8-13 απόφαση της Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης.

  • Φορέας επίβλεψης είναι το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.
  • Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.
  • Προϊσταμένη Υπηρεσία της έργου είναι η Δ/νση Δασών Νομού Θεσσαλονίκης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπή του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμ. 9522 / 6-2-2012 απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. Θεσσαλονίκης, την 17 – 09 – 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 26 – 09 – 2013, ημέρα Πέμπτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, κος Φάσσας Θωμάς, και στα τηλέφωνα 2310508661, 2310545595 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: