Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής «ΚΟΖΙΑΚΑ» Τρικάλων περιόδου 2013 – 2014.

phasianusΜε την αριθ. 2262/142948/19-8-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2170) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε το πρόγραμμα κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής «ΚΟΖΙΑΚΑ» Τρικάλων περιόδου 2013 – 2014.

Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγίου στην περιοχή «Κόζιακα» Τρικάλων απαιτούνται:

 • Κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου που θα ισχύει για την περιφέρεια του Νομού Τρικάλων ήτοι Τοπικής, Περιφερειακής ή Γενικής άδειας.
 • Απόκτηση ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Κυνηγετική περιοχή.

Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την ειδική άδεια κυνηγίου πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Τρικάλων (Κυνηγετική περιοχή) Κολοκοτρώνη 35, τηλ 2431020595, FAX 2431020107:

 1. Αίτηση στην οποία να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα, το έτος γέννησης, ο αριθμός αδείας κυνηγίου η εκδούσα αρχή, η Διεύθυνσης κατοικίας, ο αρ. τηλεφώνου, η περίοδος που επιθυμεί να κυνηγήσει και τα θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται.
 2. Κοινή άδεια θεωρημένη για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
 3. Να καταβάλλει την τιμή εκδόσεως, της ειδικής άδειας που καθορίζεται ως εξής:
 • Για τους μόνιμους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων που ολόκληρο ή μέρος των διοικητικών ορίων τους βρίσκεται μέσα στην Κυνηγετική περιοχή 17,00 ΕΥΡΩ.
 • Για τους μόνιμους κατοίκους του Ν. Τρικάλων 25,40 ΕΥΡΩ.
 • Για τους υπόλοιπους Έλληνες, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας και υπηκόους χωρών της Ε.Ε 38,20 ΕΥΡΩ.
 • Για τους υπόλοιπους υπηκόους άλλων ξένων κρατών πλην Ε.Ε. 47,46 ΕΥΡΩ.
 • Η ειδική άδεια ισχύει για δέκα (10) ημέρες κυνηγίου εκτός των κυνηγών του άρθρου 2.3.4 που ισχύει για δύο (2) ημέρες κυνηγίου. Όσοι επιθυμούν να κυνηγήσουν για περισσότερες ημέρες μπορούν να βγάλουν περισσότερες άδειες στις οποίες θα ορίζεται ο χρόνος κυνηγίου κάθε φορά που επιθυμούν να κυνηγήσουν.

Για την οργάνωση του κυνηγιού, τα μέσα (όπλα – σκυλιά) καθώς και για τα επιτρεπόμενα για κυνήγι θηράματα (τιμές, χρονική περίοδο, κ.α.) διαβάστε την αριθ.  2262/142948/19-8-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2170) απόφαση.

Σχετικό αρχείο:

 • Η αριθμ. 2262/142948/19-8-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2170) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.


ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: