Δασαρχείο Λαγκαδά: αστυνομική ρυθμιστική διάταξη συλλογής – προστασίας αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών.

votanaΚαι το Δασαρχείο Λαγκαδά ανταποκρινόμενο στην ανάγκη ελέγχου και προστασίας των αρωματικών-φαρμακευτικών βοτάνων της περιοχής αρμοδιότητας του, λόγω της αυξημένης εμπορευματοποίησης και κινδύνου ανεξέλεγκτης συλλογής,  εξέδωσε την αριθμ. 17/2013 Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη συλλογής – προστασίας αρωματικών & φαρμακευτικών βοτάνων.

Σύμφωνα με την εν λόγω Δ.Α.Δ.:

1. Απαγορεύεται:

α) η εκρίζωση, κοπή, συλλογή και μεταφορά παντός είδους αρωματικών φυτών – φαρμακευτικών βοτάνων από δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και από χορτολιβαδικές – βραχώδεις εκτάσεις χωρίς την άδεια του Δασαρχείου Λαγκαδά.

β) η εκρίζωση, η συλλογή ανθέων, βολβών ή η αποκοπή βλαστών, συνολικά και χωρίς εξαίρεση, φυτών όπως η άγρια ορχιδέα της οικογένειας των Ορχεοειδών (Orchidaceae) και η άγρια ανεμώνη της οικογένειας των Βατραχιοειδών (Ranunculaceae).

Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο (2) της παρούσας με τους όρους αυτής.

2. Επιτρέπεται:

α) αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των ατομικών αναγκών, ατελώς, χωρίς άδεια, από οποιονδήποτε, η συλλογή μετά την εποχή της ανθοφορίας, με κοπή του στελέχους (απαγορευμένης αυστηρά της εκρίζωσης) ειδών των φυτών τα οποία δεν προστατεύονται από διεθνείς Συμβάσεις ή την Εθνική Νομοθεσία, όπως Ρίγανη (Origanum sp), Τσάι του βουνού (Sideritis sp.), Μέντα (Mentha sp.), Μελισσοβότανο (Melissa officinalis), Σπαθόχορτο (Hypericum perforatum), Τσουκνίδα (Urtica dioica) και Θυμάρι (Thymus sp).

Η επιτρεπόμενη ποσότητα συλλογής των παραπάνω ειδών ανέρχεται μέχρι του ποσού του ενός (1) κιλού κατ’ άτομο συνολικά για την περίοδο συλλογής.

Θα πρέπει να τηρείται πιστά ο σωστός τρόπος συλλογής – κοπής των στελεχών (8-10 εκ. πάνω από το έδαφος, δηλαδή περίπου του 6ου και 8ου μεσογονάτιου διαστήματος από την κορυφή), όχι εκρίζωση, και χωρίς την αποκοπή όλων των βλαστών των στελεχών, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αειφορική διαχείριση των ειδών.

Επίσης, επιτρέπεται η συλλογή άγριων εδώδιμων καρπών ή ανθών για φαρμακευτική χρήση από είδη όπως Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina), Κρανιά (Cornus L.), Φλαμούρι (Tillia), απαγορευμένης της κλάδευσης των θάμνων και δένδρων, μέχρι του ποσού των τριών (3) κιλών συνολικά για την περίοδο συλλογής.

Η περίοδος συλλογής των παραπάνω ορίζεται από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου.

β) για εμπορική χρήση και μόνο μετά από έγγραφη άδεια του Δασαρχείου Λαγκαδά, η συλλογή και μεταφορά των παραπάνω ειδών σε ποσότητες έως δύο (2) κιλά για τη συλλογή των στελεχών κι έως δέκα (10) κιλών για τη συλλογή των καρπών.

Η άδεια θα εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο και στην οποία θα ορίζεται επακριβώς η ποσότητα, η περιοχή και το χρονικό διάστημα συλλογής ανά είδος και θα καταβάλλεται το αντίστοιχο μίσθωμα του ισχύοντος πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων. Προτεραιότητα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής συλλογής.

Η χρονική διάρκεια ισχύος των εγκρίσεων του Δασαρχείου Λαγκαδά θα καθορίζεται κατά περίπτωση.

Οι παραβάτες και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, άρθρο 268 παρ.3 και άρθρο 287 παρ.22 του Ν.Δ. 86/1969 όπως ισχύουν, καθώς και με το άρθρο 28 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4042/12. Τα δε παρανόμως συλλεγμένα προϊόντα κατάσχονται σύμφωνα με το άρθρο 271 του Ν.Δ. 86/1969 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ισχύς της συγκεκριμένης Δ.Α.Δ. αρχίζει από τη δημοσίευσή της και ισχύει μέχρι της ανακλήσεώς ή τροποποιήσεώς της και καταργεί κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει τα ίδια θέματα, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα του Δασαρχείου Λαγκαδά, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους αναγνωρισμένους φύλακες θήρας των Κυνηγητικών Οργανώσεων του άρθρου 267 του Ν.Δ. 86/1969 και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Σχετικό αρχείο:

Διαβάστε επίσης:ΚατηγορίεςΧλωρίδα

Tags: , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: