Χρηματοδότηση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών από το Πράσινο Ταμείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Χρηματοδότηση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών από το Πράσινο Ταμείο

prasino tameioΤην ένταξη έργων συνολικού ύψους χρηματοδότησης 895 χιλ.€,στον Άξονα Προτεραιότητας  1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον 2013», αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου σε συνεδρίασή του στις 4.9.2013, αποδεχόμενο τη σχετική πρόταση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση συμπληρωματικών δράσεων και λοιπών  δαπανών των ΦΔΠΠ, οι οποίες σχετίζονται με την προστασία και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών ευθύνης τους και  δεν μπορούν να καλυφθούν από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Ο Φορείς ανταποκρινόμενοι στη σχετική πρόσκληση, κατέθεσαν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους μέσω της ιστοσελίδας του Πράσινου Ταμείου.

Οι ενταγμένες πράξεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ανάπτυξη/ενίσχυση δράσεων εθελοντισμού, δράσεις ευαισθητοποίησης, εργασίες συντήρησης / καθαρισμού των προστατευόμενων περιοχών, κλπ, αλλά και κάλυψη δαπανών συντήρησης ή/και προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία των Φορέων.ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: