Αναπτυξιακό μοντέλο με τουριστικές επιχειρήσεις στα δάση

Τράτσα Μάχη | ΤΟ ΒΗΜΑ

Σε διαβούλευση, για μόλις εννέα ημέρες, το σχέδιο νόμου για τα δασικά οικοσυστήματα

dasos

Τουριστικές εγκαταστάσεις, ειδική τουριστική υποδομή, καθώς και εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαματικών πόρων θα επιτρέπονται σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες γαίες, όπως είχε αποκαλύψει και «Το Βήμα της Κυριακής».

Οι δημόσιες γαίες είναι μια νέα κατηγορία εκτάσεων που εισάγει σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), στις οποίες περιλαμβάνονται οι χορτολιβαδικές, εκτάσεις με δασική βλάστηση σε ποσοστό μικρότερο του 15%, βραχώδεις, πετρώδεις, βαλτώδεις εκτάσεις, ορεινά ρέματα χωρίς δασική βλάστηση και οι μονίμως κατακλυζόμενες από νερά περιοχές. Σε αυτές θα επιτρέπεται η εγκατάσταση μεταλλευτικών, τουριστικών, βιομηχανικών και άλλων εγκαταστάσεων, με λιγότερες απαιτήσεις όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προτεινόμενο νόμο, ο οποίος ετέθη την Τετάρτη σε δημόσια διαβούλευση για μόνο εννέα ημέρες:
– Επιτρέπεται η εγκατάσταση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων έως και γηπέδων γκολφ, μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες γαίες
– Στις εκτάσεις εκμετάλλευσης οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων επιτρέπεται να περιλαμβάνονται δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες γαίες με όρο τη διατήρηση του χαρακτήρα τους, με εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας.
– Επιτρέπεται η εγκατάσταση τελεφερίκ (σχοινοσιδηρόδρομοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι και τηλεσκί) που έχει σκοπό την εξυπηρέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει οδική πρόσβαση και δεν αλλοιώνεται το τοπία.
– Επιτρέπεται σε δημόσιες γαίες, σε δάση και δασικές εκτάσεις, η κατασκευή χερσαίων εγκαταστάσεων υδατοδρομείων.
– Σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και σε δημόσιες γαίες, επιτρέπεται η κατασκευή οχυρωματικών έργων από το υπουργείο Άμυνας. Σε δημόσιες γαίες και ελλείψει αυτών σε δασικές εκτάσεις ή δάση, μπορούν να κατασκευαστούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σε δημόσιες γαίες και δασικές εκτάσεις μπορούν να εγκατασταθούν επίσης στρατώνες, στρατόπεδα, σχολές και κέντρα εκπαίδευσης.
– Επιτρέπεται η χάραξη διαδρομών σε δημόσιες γαίες, στα δάση και τις δασικές εκτάσεις για την διεξαγωγή αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού (τύπου motocross)
– Επιτρέπεται η έρευνα και οι σκαπτικές εργασίες για ανεύρεση θησαυρού εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων και εντός δημοσίων γαιών.
– Δίδεται η δυνατότητα ανταλλαγής εκτάσεων που ανήκουν σε Οικοδομικούς Συνεταιρισμού, οι οποίες δεν μπορούν να δομηθούν λόγω του δασικού τους χαρακτήρα, με εκτάσεις της «Τράπεζας Γης» που μπορούν να δομηθούν.
Γενικότερα σε δημόσιες γαίες και δασικές εκτάσεις επιτρέπεται η κατασκευή παντός είδους εγκαταστάσεων όπως αθλητικών εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικών κτιρίων, νοσοκομείων, θεραπευτηρίων και εγκαταστάσεων Υγείας και Πρόνοιας, ιερών ναών και παντός είδους μονών, μετοχίων ή ησυχαστηρίων, σωφρονοστικών καταστημάτων, εγκαταστάσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, χώρου αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, υδροτριβείων παραδοσιακού τύπου, βοτανικών κήπων, κτηνοτροφικών μονάδων κλπ.
Επιτρέπεται ακόμη η ένταξη δημόσιων γαιών σε οικιστική περιοχή, εφ’ όσον επιβάλλεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Μάλιστα, οι δημόσιες γαίες δεν κηρύσσονται αναδασωτέες.
Επίσης δεν κηρύσσεται αναδασωτέο δάσος ή δασική έκταση, η οποία βρίσκεται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης (π.χ. λατομική περιοχή, Επιχειρηματικό Πάρκο), σε περίπτωση απώλειας της δασικής βλάστησης λόγω πυρκαγιάς ή παράνομης υλοτομίας.
Τριετής παράταση λειτουργίας δίδεται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πτηνοτροφεία, μελισσοκομεία, εκτροφεία θηραμάτων, υδατοκαλλιέργειες, εκτροφεία γουνοφόρων ή άλλες συναφείς κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν εγκατασταθεί χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες γαίες. Εντός της προθεσμίας αυτής οφείλουν να λάβουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και τα πιστοποιητικά από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή την άδεια δόμησης.
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε δάση
 
Σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε δημόσιες γαίες επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανιών κοπής και επεξεργασίας ξύλου ή βιομηχανιών που έχουν ως πρώτη ύλη το ξύλο ή άλλα προϊόντα του δάσους. Επίσης, επιτρέπεται η κατασκευή εργοστασίων άντλησης και εμφιάλωσης νερού.
Σε δημόσιες γαίες και, ελλείψει αυτών, σε δασικές εκτάσεις, μπορούν να εγκατασταθούν μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή, τυροκομικών μονάδων επεξεργασίας γάλακτος, ελαιοτριβείων, σφαγείων και χερσαίων εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Εκεί μπορεί να δημιουργηθεί και επιχειρηματικό πάρκο. Στην περίπτωση που λόγω του χωροταξικού σχεδιασμού του επιχειρηματικού πάρκου απαιτείται να συμπεριληφθεί τμήμα δάσους, αυτό δεν θα πρέπει να εκχερσώνεται.
Σε δημόσιες γαίες και δασικές εκτάσεις επιτρέπεται να εγκατασταθούν ναυπηγεία, διυλιστήρια και δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών.
Η εκτέλεση μεγάλων έργων υποδομής, όπως αεροδρομίων, τεχνητών λιμνών, φραγμάτων, χερσαίων εγκαταστάσεων λιμένων και εγκαταστάσεων άντλησης υδρογονανθράκων επιτρέπεται σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και δημόσιες γαίες.
Η διάνοιξη εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών οδών και σιδηροδρομικών γραμμών διά μέσου δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων και δημοσίων γαιών είναι επιτρεπτή, σύμφωνα με τους όρους της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου.
Λύση για τους δασωμένους αγρούς
Εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 -ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960- με αγροτική μορφή αλλά σήμερα είναι δασωμένες και υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας οι οποίοι έχουν αποκτηθεί και μεταγραφεί πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946, θεωρούνται ιδιωτικές. Προϋπόθεση να μην προβάλλονται δικαιώματα από το Δημόσιο.
Εάν δεν υπάρχουν τίτλοι, μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση κατόπιν αιτήσεως του επικαλουμένου δικαιώματα κυριότητας, δυνάμει τίτλου ιδιοκτησίας μεταγενεστέρου μεν της 23ης Φεβρουαρίου 1946, όχι όμως νεότερου της 6ης Ιουνίου 1975.
Εξάλλου, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και μπορούν να αλλάξουν χρήση δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια καθώς και ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια, εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά τους όρους της παραχώρησης ή της εκχέρσωσης και εκδόθηκαν οριστικά παραχωρητήρια ή οι αποφάσεις της εκχέρσωσης δεν έχουν ανακληθεί και εξακολουθούν να ισχύουν.
Εκτός δασικής νομοθεσίας

Στη δασική νομοθεσία δεν υπάγονται:

α. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις.
β. Οι δημόσιες γαίες που στη λήψη αεροφωτογραφιών του 1945 (ή -εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς- του 1960) εμφανίζουν αγροτική μορφή.
γ. Οι δασικές φυτείες που συγκροτούνται επί γεωργικών εδαφών.
δ. Οι αλυκές.
ε. Αμμώδεις εκτάσεις που δεν καταλαμβάνονται από δασική βλάστηση και δεν υπάγονται στην κατηγορία των δημοσίων γαιών.
στ. Τα πεδινά ρέματα που δεν φέρουν δασική βλάστηση.
ζ. περιοχές εντός σχεδίου για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται από οικισμούς προϋφισταμένων του 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, ή βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομιών σχεδίων.


ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Νομοθεσία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: