Εφαρμογή του ν. 3919/2011, όπως ισχύει, για την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος

Με την Εγκύκλιο 3115/9-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΒ-ΥΑΟ) του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄32), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α΄14) και τις υποπαραγράφους Ε.1. έως και Ε.4. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107).

Ειδικότερα, καθορίζονται ο φορέας υποβολής της αναγγελίας έναρξης άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος (καθεμιάς των ειδικοτήτων του Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Γεωλόγου και Ιχθυολόγου), η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σχετικό αρχείο:

  • Εγκύκλιο 3115/9-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΒ-ΥΑΟ) «Εφαρμογή του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄32), όπως ισχύει, για την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος»


ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d