Τεχνικές προδιαγραφές μελετών κτηματογράφησης για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας

Με την υπ’ αριθμ. 49439/16-9-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2362) απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, εγκρίθηκε το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας», μαζί με το Παράρτημα αυτού «Παραδοτέα Μελετών/ Έλεγχοι». Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και ο κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης. 

Για μελέτες κτηματογράφησης που εκτελούνται ή έχουν προκηρυχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και οι διατάξεις του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της Κτηματολόγιο Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου», που ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο προκήρυξης τους, μετά δε την εκτέλεσή τους, οι ως άνω προδιαγραφές και κανονισμοί καταργούνται αυτοδικαίως.

prodiagrafes ktimatologiouΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: