Τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιμέλεια: Χρήστος Στρατάκης | Ελληνική Γεωργία

dasos

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μία νέα στρατηγική για τα δάση σχετικά με τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δάση και ο δασικός τομέας, στην οποία υπογραμμίζει τη σημασία των δασικών πόρων στην Ευρώπη.

Η ΕΕ έχει σήμερα το 5% των δασών του κόσμου, και τα δάση της ΕΕ επεκτείνονται συνεχώς τα τελευταία 60 έτη, αν και με μειωμένους ρυθμούς. Η έκταση που καλύπτουν τα δάση είναι 155 εκατ. εκτάρια, δηλαδή πάνω από το 42% της έκτασης της ΕΕ.

Η δασική έκταση αυξάνεται με ρυθμό περίπου 0,4 % ετησίως από το 1990, αποτέλεσμα των προγραμμάτων δάσωσης, φυσικής διαδοχής της βλάστησης και εγκατάλειψη των καλλιεργειών. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη σημερινή παγκόσμια κατάσταση, όπου η δασική έκταση συνεχίζει να μειώνεται, όπου το συνολικό ποσοστό της αποψίλωσης των δασών παραμένειανησυχητικά υψηλό, με αρνητικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα και τη βιοποικιλότητα.

Τα δάση, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος των αγροτικών περιοχών, έχουν ζωτική σημασία για τον αγροτικό πληθυσμό και τη στήριξη της οικονομικής ευημερίας και της απασχόλησης. Τα δάση παρέχουν έναν πλούτο από οφέλη και υπηρεσίες στους ευρωπαίους πολίτες. Αυτές συχνά αναφέρονται ως δασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος (Forest Ecosystem Services-FES). Οι FES περιλαμβάνουν ξυλεία αλλά και υπηρεσίες, όπως αναψυχής, των υδάτων και του εδάφους, προστασία έναντι των φυσικών κινδύνων, διατήρηση της βιοποικιλότητας κλπ.

Πολλά από αυτά τα οφέλη είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Έτσι, η κοινωνικο-οικονομική σημασία των δασών είναι συχνά υποτιμημένη.

Περίπου το 60 % των δασών της ΕΕ είναι σε ιδιωτικά χέρια, με περίπου 16 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών. Οι ιδιωτικές δασικές εκμεταλλεύσεις έχουν μέσο μέγεθος 13 εκτάρια, όμως η πλειονότητα των ιδιόκτητων δασών είναι μικρότερες από 5 εκτάρια. Το υπόλοιπο 40% ανήκει στο δημόσιο. Η δημόσια ιδιοκτησία κυριαρχεί στις περισσότερες από τις ανατολικές και νοτιοανατολικές χώρες-μέλη της ΕΕ. Το μέσο μέγεθος των δημόσιων δασικών εκμεταλλεύσεων είναι πάνω από 1000 εκτάρια, αλλά με σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών.

Τα δάση υπόκεινται σε πολλαπλές πιέσεις και μπορεί να υποστούν μια σειρά από καταστροφές. Επιπλέον, η επίδραση της αλλαγής του κλίματος είναι πολύ σημαντική, με τις ξηρασίες, τους ανέμους αλλά και τις δασικές πυρκαγιές να έχουν τον πρώτο ρόλο.

Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια αύξηση του ανταγωνισμού για τα δασικά προϊόντα και τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, τα ευρωπαϊκά δάση αποτελούν τη μεγαλύτερη δεξαμενή βιοποικιλότητας σε σύγκριση με άλλα χερσαία οικοσυστήματα, ενώ παρέχουν πάνω από το 50% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη.

Αειφόρος διαχείριση των δασών

dasosΗ αειφόρος διαχείριση των δασών είναι η διαχείριση και χρήση των δασών και των δασικών εκτάσεων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται η βιοποικιλότητά τους, η παραγωγικότητα, η ικανότητα αναγέννησης, η ζωτικότητα και το δυναμικό τους για να εκπληρώσουν, τώρα και στο μέλλον, τις συναφείς οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και ότι δεν προκαλούν ζημιές σε άλλα οικοσυστήματα.

Υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες σε ολόκληρη την ΕΕ που υποστηρίζουν και αξιολογούν την αειφόρο διαχείριση των δασών, που βασίζονται σε κριτήρια όπως:

  •  Η συμβολή των δασών στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα.
  • Η διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων.
  • Η συντήρηση και ενθάρρυνση των παραγωγικών λειτουργιών των δασών (ξυλεία και εκτός ξυλείας)
  • Η συντήρηση, διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων.
  • Η διατήρηση άλλων κοινωνικοοικονομικών λειτουργιών και συνθηκών.

 

Πηγή: http://www.ellinikigeorgia.gr/dasi-ee/ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: