ΚΥΑ για την Αυτόματη Περιβαλλον​τική Αδειοδότησ​η των Έργων Περιβαλλoν​τικών Υποδομών

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013
 
ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΚΑ, ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ, Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε σήμερα την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για σειρά έργων περιβαλλοντικών υποδομών που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος. Η απόφαση προωθήθηκε για συνυπογραφή στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Με την απόφαση αυτή, τα έργα αυτά απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού πλέον λαμβάνουν αυτόματα περιβαλλοντικούς όρους με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης, χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό, συντομεύεται ο συνολικά απαιτούμενος χρόνος για την αδειοδότηση των συγκεκριμένων έργων και μειώνεται σημαντικά το κόστος αδειοδότησης.
Αναλυτικότερα, το προωθούμενο για υπογραφή σχέδιο ΚΥΑ, αφορά στα εξής έργα περιβαλλοντικών υποδομών:
§     Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), με ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων από 2 έως 50 τόνους, καθώς και οι χώροι υποδοχής κινητών μονάδων μεταφόρτωσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων.
§     Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13, D14 και D15), με ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων από 2 έως 50 τόνους ημερησίως, καθώς και οι χώροι υποδοχής κινητών μονάδων δεματοποίησης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων.
§     Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R12 και R13), με ικανότητα αποθήκευσης από 5 έως 1000 τόνους σε περίπτωση που είναι εκτός ορίων οικισμών και πόλεων, ή με ικανότητα έως 200 τόνους σε περίπτωση που είναι εντός οικισμών.
§     Οι χώροι υποδοχής κινητών μονάδων μεμονωμένων εγκαταστάσεων ανάκτησης υλικών μέσω μηχανικής διαλογής (ΚΔΑΥ, ΕΜΑΚ κ.λπ) από μη επικίνδυνα απόβλητα, (εργασίες R12).
§     Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών, ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα, με ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων από 0,5 έως 50 τόνους ανά ημέρα.
§     Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3), με ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων από 1 έως 20 τόνους.
§     Οι χώροι υποδοχής κινητών μονάδων για την επεξεργασία μη επικινδύνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.
§     Α/Α 20 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα ή για άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση α) με έμμεσο εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα στην περίπτωση υδατικών συστημάτων που δεν εμπίπτουν στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007 β) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική -βιομηχανική χρήση», με λιγότερο από 300 μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού.
§     Το σύνολο των χώρων αποθήκευσης μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13), που ξεπερνά τα 30 κ.μ.
kday


ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d