Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρναρνίας: μπλόκο στους λαθροϋλοτόμους

http://agrinioreport.com

Συναγερμός στη Διεύθυνση Δασών για την πάταξη της παράνομης ξύλευσης, …που ήδη ξεκίνησε στην Αιτωλοακαρνανία. Τι προβλέπει ο νόμος, τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.

jyujrbrgxd4f40dd66442a2

Ανέκαθεν στην Αιτωλοακαρνανία η λαθρουλοτομία ήταν «διαδεδομένη» πρακτική και πάντα δρούσαν οργανωμένα κυκλώματα. Στα χρόνια της κρίσης, όμως, το φαινόμενο έλαβε τεράστιες διαστάσεις, αφού η αδυναμία των πολιτών να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης έστρεψε χιλιάδες κατοίκους στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

Και είναι γνωστό ότι το τζάκι και η ξυλόσομπα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, πήραν φωτιά! Όχι πάντα, όμως, με νόμιμο τρόπο, αφού, όπως σωστά δηλώνει στο agrinioreport.com ο προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών κ. Νικήτας Μάζης, «ασυνείδητοι  λαθροϋλοτόμοι εκμεταλλευόμενοι ως νέοι μαυραγορίτες την ανάγκη των πολλών για φθηνή καύσιμη ύλη και επιδίδονται σε μια άνευ προηγουμένου  λαθροϋλοτομία».

Αψηφώντας, βεβαίως,  τους νόμους της πολιτείας και τα  όργανα των Δασαρχείων του Νομού μας , που πράγματι δίνουν μεγάλο αγώνα με πενιχρά μέσα για να προλάβουν και να καταστείλουν το έγκλημα που συντελείται.

Πέρυσι, και μόνο μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου υπεβλήθησαν 294 μηνύσεις για παράνομη υλοτομία έναντι 132 μηνύσεων για όλο το 2011. Παράλληλα, για το ίδιο χρονικό διάστημα του 2012, έγιναν κατασχέσεις 816 τόννων παρανόμως υλοτομηθέντων καυσόξυλων, έναντι 380 τόννων για το 2011.  Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει λεπτομερώς τα στοιχεία ανά δασαρχείο μέχρι τις 216 μηνύσεις.

pinakas

Η παράνομη δράση στα δάση της Αιτωλοακαρνανίας έχει ήδη ξεκινήσει, ενόψει του φετινού χειμώνα, και οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους. Σύμφωνα με τον κ. Μάζη, οι έλεγχοι δεν θα σταματήσουν ποτέ. Μέρα και νύχτα, καθημερινές, Κυριακές και αργίες, οι υπηρεσίες θα κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό –κι ακόμη περισσότερα- προκειμένου να σταματήσουν τη δράση των παράνομων υλοτόμων και δη των οργανωμένων κυκλωμάτων.

Ο κ. Μάζης σημειώνει: «Τους  πολίτες δε μπορεί να τους κατηγορήσει κανείς για την αναζήτηση  φθηνής ύλης. Όμως  εδώ θα πρέπει να τους ενημερώσουμε ότι  τα λαθραία υλοτομημένα καυσόξυλα σε καμία περίπτωση δεν είναι φθηνά. Επειδή ακριβώς είναι λαθραία  κανείς δεν τα ζυγίζει και τα πληρώνει σαφώς ακριβότερα, όταν πληρώνει  π.χ.  για τόνο ποσότητα που σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 650-700 κιλά. (Αυτά είναι στοιχεία που προέκυψαν από κατασχέσεις παρανόμων καυσόξυλων σε ημιφορτηγά , φορτηγά και τρακτέρ  τα οποία μετρήθηκαν για τις ανάγκες της κάθε δικογραφίας.)

Πέρα όμως της ουσιαστικής οικονομικής βλάβης , έμμεσα ο καθένας μας παραγγέλνοντας παράνομα καυσόξυλα γίνεται ηθικός αυτουργός  ενός οικολογικού εγκλήματος. Το οικολογικό έγκλημα είναι τεράστιο δεδομένου ότι γίνεται αλόγιστη υλοτομία , αποψιλωτική τις περισσότερες φορές, χωρίς κανένα σχεδιασμό για το αύριο του δάσους».

H κείμενη νομοθεσία, πάντως, (Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ 72/Α/19-3-2013) αντικαταστάθηκε το άρθρο 268 και τροποποιήθηκε το άρθρο 271 του Ν.Δ.86/69 -Δασικός Κώδικας) είναι αυστηρή για τους παραβάτες:

α) για τον οποιονδήποτε βλάπτει ή προκαλεί φθορά σε δάσος ή δασική έκταση
β) υλοτομεί ή συλλέγει δασικά προϊόντα χωρίς άδεια ή αν διαθέτει άδεια αντιβαίνει τους όρους της
γ) μεταφέρει δασικά προϊόντα χωρίς τα προβλεπόμενα δασονομικά έγγραφα ή τα μεταφέρει υπερβαίνοντας την επιτρεπόμενη ποσότητα που αυτά προβλέπουν

εάν η εκτίμηση της ζημιάς που προκλήθηκε δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ (ποσό που μέχρι σήμερα ήταν 600 ευρώ) η υπόθεση εκδικάζεται ως πταίσμα. Εάν η ζημιά εκτιμηθεί πάνω από 300 έως και 10.000 ευρώ ο παραβάτης τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα 381 και 382 του Ποινικού Κώδικα (πλημμέλημα). Τέλος εάν η ζημιά υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι και 10 ετών.

Επιβαρυντικό θεωρείται όταν η παράνομη υλοτομία γίνεται σε δημόσιο δάσος, ενώ ιδιαιτέρως υψηλό είναι το πρόστιμο που επιβάλλεται και σε όσους αγοράζουν για περαιτέρω εμπορία την παρανόμως υλοτομημένη ξυλεία, οπότε και επιβάλλεται από την οικονομική Υπηρεσία πρόστιμο ίσο με την 5πλάσια αξία μεταπώλησης του προϊόντος και σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας των επιχειρήσεων για 2 μήνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 271 και μετά την τροποποίησή του, τα δασικά προϊόντα που κατάσχονται δημοπρατούνται. Επίσης κατάσχονται και δημεύονται από τα δασικά ή αστυνομικά όργανα τα εργαλεία με τα οποία πραγματοποιείται η παράβαση, τα μεταφορικά μέσα με τα οποία γίνεται η παράνομη διακίνηση, καθώς και η άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων και το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού.

Στην περίπτωση που το όχημα παραδοθεί προς φύλαξη στον ιδιοκτήτη, αφαιρούνται οι πινακίδες κυκλοφορίας. Το δίπλωμα οδήγησης, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μέσων μεταφοράς παραδίδονται άμεσα με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής στην οικεία αστυνομική αρχή. Τα κατασχεθέντα μεταφορικά μέσα, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους, εάν το αρμόδιο δικαστήριο δεν επικυρώσει την κατάσχεση. Διαφορετικά τα κατασχεθέντα μέσα όπως και τα εργαλεία κλπ με τα οποία ο παραβάτης προέβη στην εκτέλεση του αδικήματος, εκποιούνται με δημοπρασία.

Εκτός των παραπάνω αναφερομένων ποινών με το άρθρο 271 θεσπίζεται και η επιβολή διοικητικού προστίμου από τον Προϊστάμενο της Δασικής Υπηρεσίας, που ισούται με το 5πλάσιο της προβλεπόμενης αξίας από τον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων για την παρανόμως υλοτομηθείσα ή μεταφερόμενη ξυλεία. Το πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αποδίδεται, όπως και το τίμημα των δημοπρασιών στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Το δίπλωμα οδήγησης επιστρέφεται στον κύριο ή νόμιμο κάτοχό του μετά την παρέλευση τριμήνου από την καταβολή του επιβληθέντος προστίμου.

Πηγή: http://agrinioreport.comΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: