Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.: συμβάσεις για 24 δασολόγους σε 13 πόλεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (34) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Χολαργός,01.10.2013

 Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης, MIS 327504 με τίτλο: «Ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομής χωρικών δεδομένων για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη συνολικά 34 συμβάσεων μίσθωσης έργου και ειδικότερα : 

  • 24 συμβάσεις έργου ειδικότητας Δασολόγου (ΠΕ)
  • 8 συμβάσεις έργου ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού (ΠΕ)
  • 2 συμβάσεις έργου ειδικότητας Πληροφορικής (ΠΕ)

με διάρκεια αυτών 12 ή 24 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την πρότασή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής πρότασης για μια αποκλειστικά σύμβαση.

Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στη διεύθυνση (www.ktimatologio.gr) και στην ενότητα «Προκηρύξεις Διαγωνισμών – Διαβουλεύσεις – Συμβάσεις».

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι η 7η Οκτωβρίου  2013 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 25η Οκτωβρίου 2013 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ktforest@ktimatologio.gr.

Για τις έδρες των θέσεων δείτε τα παρακάτω αρχεία:ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: