8ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο

8ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο

ΛΙΒΑΔΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 
Προοπτικές εργασίας για νέους

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το 8ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 1 έως 3 Οκτωβρίου 2014.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ‐ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο και να παρουσιάσουν σχετική εργασία παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν μαζί με την περίληψη μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2013 στη διεύθυνση:

Παρασκευή Σκλάβου
Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων  (236)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
541 24,  Θεσσαλονίκη
Τηλ :2310 998938, Fax:2310 998886
Email: psklavou@for.auth.gr
Πληροφορίες:Παρασκευή Σκλάβου
                            Δημήτριος Χουβαρδάς
Τηλ :2310 998938, 2310 992343

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
16 Δεκεμβρίου 2013: υποβολή περίληψης
17 Μαρτίου 2014: υποβολή πλήρους εργασίας
18 Μαρτίου – 14 Ιουλίου 2014: κρίση εργασιών
Σεπτέμβριος 2014: Έκδοση πρακτικών για τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου

Για περισσότερες πληροφορίες (θέματα συνεδρίου, αίτηση συμμετοχής, κ.α.) δείτε την ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας (Ε.Λ.Ε.)

8 livadoponiko synedrioΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι, Συνέδρια - Ημερίδες

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: